Fysisk aktivitet ved Systemisk lupus erythematosus (SLE)

Det er viktig for alle å være fysisk aktive. Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet anbefaler minst 30 minutters daglig fysisk aktivitet for å oppnå bedre helse. Det er ellers dokumentert at fysisk aktivitet virker forebyggende på hjerte/karsykdommer, diabetes, høyt blodtrykk, visse kreftformer, depresjon, muskel- og skjelettlidelser og overvekt. Det er minst like viktig for pasienter med SLE å forebygge disse lidelsene som for andre. Dessuten kan regelmessig fysisk aktivitet og trening bedre fysisk form, redusere funksjonstap og øke overskudd hos pasienter med SLE. Men aktiviteten og treningen må tilpasses sykdommen.

Gå i trapper

Foto: Bruno Nascimento on Unsplash

Balanse mellom aktivitet og hvile

De fleste pasienter med SLE opplever varierende grad av smerter fra ledd og muskler. Dette er plagsomt og slitsomt, men plagene betyr sjelden at leddene og musklene ødelegges. Økt tretthet (utmattethet) er en av de vanligste plagene ved SLE. Dette kan være uavhengig av hva man har drevet med, og søvn og hvile minsker ikke alltid denne trettheten.

I perioder med økt sykdomsaktivitet er det av og til nok å gjøre daglige aktiviteter som å stelle seg og gjøre lettere husarbeid. Du kan ha behov for å dele daglige gjøremål i mindre økter og hvile innimellom.  I bedre perioder anbefales det å være fysisk aktiv. Det finnes mange ulike typer fysisk aktivitet.  Det viktige er å finne fysisk aktivitet og trening som du er motivert for og trives med.

Det er ikke uvanlig at man i bedre perioder overdoserer aktivitet og trening, for så å ”betale” for det de neste dagene i form av økte smerter og tretthet. Smerter er ikke farlige, men du kan holde litt igjen de periodene du føler deg bedre for å få et jevnere aktivitetsnivå.  Det kan være viktig å hvile for å orke å trene.

Trening

Ved styrketrening anbefales det å starte med lett motstand (lette vekter) og flere repetisjoner, for eksempel 10-15 repetisjoner i 3 serier. Motstanden økes gradvis. Du bør ta kontakt med fysioterapeut eller kvalifisert personell på treningsstudio, for å få hjelp til å starte opp med og dosere styrketrening.

Kondisjonstrening er å bruke de store muskelgruppene lenge nok til at man blir lett varm og andpusten. Man skal ikke presse seg så hardt at man ikke klarer å snakke mens man holder på (”pratepuls”). Etter en kort oppvarming på 5-10 minutter skal man holde på 20-30 minutter for så å trappe gradvis ned.

For å oppnå bedring, må man drive styrke og kondisjonstrening 2-3 ganger i uken. Alt er likevel bedre enn ingenting.

Dersom sykdommen har affisert indre organer, bør du kontakte legen før du starter opp med kondisjonstrening. Det er sjelden behov for videre testing av hjerte og lunger før oppstart av lett trening.
 

Hva sier forskning?

Det finnes ikke mange studier om trening hos pasienter med SLE. De 6-7 studier som er gjort, viser at trening ikke er skadelig. Trening fører ikke til økt sykdomsaktivitet. Studiene viser at trening kan bedre styrke og kondisjon og minske tretthet.

Spør gjerne om å få snakke med en fysioterapeut på avdelingen, for å få hjelp til et treningsopplegg som passer.

Sist oppdatert 10.06.2024