Forskningsprosjekt

Towards personalized doses of TNF-inhibitors in juvenile idiopathic arthritis

Målet er å identifisere det optimale serumnivået av TNF-hemmere hos barn og utvikle strategier for terapeutisk medikamentovervåking ved JIA. Prøver og data fra en prospektiv 48-ukers studie av barn med JIA som starter på TNF-hemmere (MYJIA-studien) brukes.

Reagensrør

Foto: Girl with red hat on Unsplash

Det utføres kartlegging av serumkonsentrasjon av og antistoffdannelse mot biologiske legemidler, og mulige sammenhenger med sykdomsaktivitet og behandlingsrespons vil bli analysert.

Prosjektleder
Anna-Birgitte Aga, Spesialist i revmatologi, PhD, postdoc.

PhD-stipendiat 
Ingrid Herder

Prosjektperiode: 2024-2030

Kategori: Translasjons- og tverrfaglig forskning 

 
 
Sist oppdatert 05.07.2024