Forskningsprosjekt

ReSScue-studien

Systemisk sklerose (SSc) er en alvorlig autoimmun, multi-organ sykdom som ofte gir affeksjon av mage og tarm (blant annet dysmotilitet og malabsorbsjon). Endret tarmflora (mikrobiota) er påvist ved SSc, og dette kan ha betydning for utvikling av sykdommen.

Mage, kvinne

Foto: Jannes Jacobs on Unsplash

Systemisk sklerose (SSc) er en kronisk autoimmun lidelse som gir alvorlig ogan manifestasjon, derunder i tarmen. Effektiv behandling finnes ikke, dødeligheten og sykeligheten er høy. Årsaken til SSc er ukjent, miljøfaktorer kan være en mulig årsak. Ved andre autoimmune sykdommer har forstyrrelser I tarmflora blitt assosiert med patolologi. Hovedmålet her er å undersøke om tarmfloraen ved SSc er forstyrret og hvilke klinisk betydning en slik forstyrrelse kan ha. Prosjektet er en populasjonsbasert observasjons studie som er basert på den REK godkjente nasjonale norske SSc kohorten. Vi har allerede registrert et bredt spekter av demografiske og kliniske opplysninger. Vi ønsker nå å samle inn en blodprøve, en feces og en urinprøve hos SSc pasientene samt hos en av pasientens pårørende, og får pasientens opplysninger om magetarm kanalen. Vi ønsker å sammenligne resultater med internasjonale partnere. Med dette gjør vi nybrottsarbeid på tarmfloras mulige rolle som miljøfaktor ved SSc.

Prosjektleder: Anna-Maria Hoffmann-Vold, Spesialist i revmatologi, Postdoc

Prosjektperiode: Pågående

Kategori:
Klinisk studie

Sist oppdatert 05.07.2024