Forskningsprosjekt

PharmaChild

Longitudinell internasjonal multisenterstudie med farmakologisk overvåking; et internasjonalt samarbeidsprosjekt med St. Olavs Hospital/NTNU og Rikshospitalet, OUS som nasjonale deltakere.

Et nærbilde av en person som holder en babys hånd

Foto: Diana Polekhina on Unsplash

Juvenil idiopatisk artritt (JIA) er den vanligste kroniske revmatiske sykdommen hos barn og en viktig årsak til kort og langvarig funksjonshemming og nedsatt livskvalitet. Selv om ingen av legemidlene som finnes for JIA har et kurativt potensial, har prognosen forbedret seg betydelig som et resultat av fremgang i sykdomsbehandlingen. 

Behandling av barn med JIA omfatter bruk av ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs) og intraartikulære steroidinjeksjoner. Hos de pasientene som ikke responderer på NSAIDs, har metotreksat blitt det sykdomsmodifiserende antirevmatiske stoffet (DMARD) som er førstevalg over hele verden. For barn som ikke respondere på metotreksat har biologiske medikamenter nylig blitt et behandlingsalternativ. 

FORMÅL: Formålet med dette prosjektet er å vurdere den langsiktige sikkerheten og effektiviteten til metotreksat og biologiske midler i JIA.

Internasjonalt ansvarlig er Paediatric Rheumatology International Trials Organization (PRINTO). 

Prosjektleder: Helga Sanner, Spesialist i revmatologi, PhD
Prosjektperiode: Pågående
Kategori: 

Sist oppdatert 17.06.2024