Forskningsprosjekt

Nor-mILDer

Nor-mILDer studien inkluderer pasienter med revmatologisk sykdom som påvirker lungene, og undersøker et helt nytt oppfølgingsopplegg med digital hjemmemonitorering. Dette er aldri testet på denne måten tidligere. Dette gir mulighet for hyppigere kontroll av sykdommen, og kanskje tidligere påvisning av forverring som da kan behandles raskere.

Logo, firmanavn

Digital hjemmeoppfølging er fremtiden

Det pågår masse forskning om digital hjemmeoppfølging verden over. Vi ønsker at våre pasienter også skal få være med på denne utviklingen. 

Pasientene i Nor-mILDer måler pusteprøve, oksygenmenting ved lett aktivitet og temperatur hver 14. dag, i tillegg til å svare på tre enkle spørsmål om lungesymptomer.

Resultatene skrives inn i en sikker nettportal, og er så tilgjengelig for forskningssykepleier og lege.

Les mer om studien

 

Sist oppdatert 24.05.2024