Forskningsprosjekt

MOVE-JIA

MOVE-JIA er en klinisk studie for å undersøke hva som er best vedlikeholdsbehandling ved barneleddgikt, juvenil idiopatisk artritt (JIA) som har oppnådd behandlingsmålet om vedvarende remisjon.

Fra venstre: Irene Urnes Tjernlund, Merete Lindén Dahle, Anna-Birgitte Aga, Pernille Bøyesen og Siri Opsahl Hetlevik

Foto: Øystein Horgmo, OUS

Fra venstre: Irene Urnes Tjernlund, Merete Lindén Dahle, Anna-Birgitte Aga, Pernille Bøyesen og Siri Opsahl Hetlevik
MOVE-JIA logo


Om prosjektet

MOVE-JIA er en klinisk studie for å undersøke hva som er best vedlikeholdsbehandling ved barneleddgikt, juvenil idiopatisk artritt (JIA) som har oppnådd behandlingsmålet om vedvarende remisjon.

Barneleddgikt er den vanligste kroniske revmatiske sykdommen hos barn og unge. Sykdommen karakteriseres ved leddbetennelser som kan føre til leddskade og funksjonstap. Takket være moderne medisiner og nye behandlingsstrategier kan mange barn og unge med barneleddgikt i dag oppnå vedvarende inaktiv sykdom. Selv om vi vet mye om hvordan behandle aktiv sykdom, vet vi fortsatt ikke hvordan barneleddgiktspasienter som er i remisjon best skal behandles.

MOVE-JIA studien blir den første studien som sammenligner ulike måter å trappe ned medisinene på, med å fortsette med stabil behandling. Å finne riktig behandlingsnivå hvor risikoen for sykdomsoppbluss er balansert med byrden av å ta medisiner og deres bivirkninger, er svært viktig for barn og unge med barneleddgikt, foreldre og helsepersonell.

Studien er en multisenterstudie med alle barnerevmatologiske avdelinger i Norge, ledet av Oslo universitetssykehus.

Hvem kan være med?
Barn og ungdom 2-18 år fra hele landet med juvenil idiopatisk artritt som har oppnådd vedvarende remsjon (inaktiv sykdom) under behandling med tumor nekrosefaktor-hemmere (anti-TNF) og metotreksat.

Rekruttering av deltakere er ennå ikke påbegynt.

Hva innebærer studien?
Deltakerne blir tilfeldig delt i tre grupper:

Fortsatt stabil behandling med både anti-TNF og metotreksat
Gradvis seponering (nedtrapping) av anti-TNF
Gradvis seponering av metotreksat

Studiens hovedmål er å finne ut hvor mange pasienter i hver gruppe som opplever sykdomsoppbluss i løpet av ett år. Andre viktige mål er å sammenligne de to ulike måtene å trappe ned medisinene på, og vurdere om behandling med enten kun anti-TNF eller kun metotreksat er like effektivt som kombinasjonsbehandling. Alle deltakerne i studien følges nøye opp i totalt 3 år. Det gjøres kliniske undersøkelser og ultralyd av ledd. Foreldre og pasienter fyller ut spørreskjema om selvopplevd helse. Blodprøver til måling av legemiddel konsentrasjon og immunogenetiske tester samles inn. Hvis de som er med studien mistenker et sykdomsoppbluss, få de raskt tilbud om time for å undersøke dette. Dersom det er et sykdomsoppbluss starter barnet igjen på medisinene.

Prosjektleder
Anna-Birgitte Aga
Spesialist i revmatologi, ph.d.

Nasjonal koordinerende leder
Pernille Bøyesen, postdok
Spesialist i revmatologi, ph.d.

Siri Opsahl Hetlevik
Postdok, Spesialist i revmatologi, PhD

Prosjektperiode: 2024-2030

Kategori: Klinisk studie

Sist oppdatert 24.05.2024