Forskningsprosjekt

Biomarkører ved autoimmune lidelser

Vi har identifisert en ny biomarkør som ser lovende ut som en inflammatorisk biomarkør for autoimmune sykdommer. Biomarkøren er spesielt uttrykt hos pasienter med systemisk lupus erythematosus (SLE) sammenlignet med kontrollgrupper.

En person som holder et mikroskop

Foto: Akram Huseyn on Unsplash

Med utgangspunkt i denne oppdagelsen undersøker vi tilstedeværelsen og nivåene av denne biomarkøren på tvers av ulike autoimmune sykdommer (revmatoid artritt (RA), Takayasus arteritt, antinøytrofilt cytoplasmatisk antistoff (ANCA), polyarteritis nodosa (PAN), multippel sklerose (MS) ), etc.) og i sammenheng med infeksjonssykdommer. Vårt mål er å forstå anvendelsen av denne biomarkøren, og etablere en ny rutinetest som potensielt vil overgå dagens CRP-test for autoimmun sykdom når det gjelder spesifisitet.

Sist oppdatert 08.07.2024