Forskningsprosjekt

ABIRISK - Legemiddelovervåkning ved JIA

ABIRISK er en internasjonal, prospektiv observasjonsstudie av pasienter med juvenil idiopatisk artritt (JIA) / barneleddgikt, som begynner med biologiske legemidler.

En bærbar datamaskin og en penn på et bord

Foto: Nick Morrison on Unsplash

Biologiske legemidler kan indusere "immunogenisitet", pga produksjon av spesifikke "anti-drug antibodies" (ADA), som igjen kan føre til redusert effekt av medisinene.

Hovedformålet er å finne tidlige biomarkører som kan predikere immunogenisitet. Det tas gjentatte blodprøver for blant annet å måle serum konsentrasjon av legemidlene og ADA produksjon. Studien er tett knyttet til PharmaChild (Legemiddelovervåking ved JIA), og kliniske opplysninger vil legges inn via PharmaChilds web portal. Studien drives av PRINTO (Pediatric Rheumatology International Trials Organization)

Resultatene fra studien kan føre til at JIA pasienter i fremtiden kan bli tilbudt annen type behandling (reduserte doser eller andre medikamenter) på et tidligere tidspunkt. Samfunnsøkonomisk er dette viktig, da biologiske legemidler er kostbare.

Prosjektleder: Helga Sanner, Spesialist i revmatologi, PhD
Prosjektperiode: Pågående (31.12.2035)
Kategori: 

 
Sist oppdatert 17.06.2024