Klinisk immunologi og infeksjonssykdommer

Vi utreder og behandler infeksjonssykdommer med særlig vekt på kompliserte infeksjoner og infeksjoner hos pasienter med svekket immunforsvar, inklusive HIV pasienter. Typiske problemstillinger vil være omfattende soppinfeksjoner, alvorlige virusinfeksjoner evt. alvorlige bakterielle infeksjoner hvor andre sykehus ønsker oppfølging fra vår seksjon.

Vi tar også i mot pasienter med langvarig feber, høye betennelsesverdier på blodprøver (SR og CRP) hvor andre sykehus ikke finner fram til diagnose og behandling. Noen ganger har disse pasientene et stormende forløp og vi vil da ta i mot på kort varsel, ofte i samarbeid med intensivavdelingen.

I samarbeid med Intensivavdelingen på Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet tar vi også i mot de aller sykeste pasientene med f.eks. influensasykdom og pasienter med alvorlige lungeinfeksjoner. 

Seksjonen ledes av Ingvild Nordøy

Sengeposten har 5 senger og er lokalisert sammen med Sengepost revmatologi, avsnitt C4 - 2. etasje.

Hvis du skal innlegges bør du ta med følgende:
• Oppdatert medisinliste. Doseringskort hvis du bruker Marevan
• Eventuelle faste medisiner til det første døgnet
• Eventuelle forflytningshjelpemidler (rullestol, rullator, krykker og lignende)
• Tøy/undertøy
• Innesko
• Vi har trådløst internett. Spør personalet om tilgang.

Har du vært i kontakt med helsevesen utenfor Norden?
Har du, eller den som følger deg til sykehuset, vært i kontakt med helsepersonell eller vært innlagt på sykehus utenfor Norden i løpet av de siste 12 månedene? Hvis ja, må du ta kontakt med din fastlege for testing for MRSA-infeksjon. Innhent så svaret før innleggelsen på sykehuset. Hvis testing hos fastlege ikke lar seg gjøre, må du ringe sykehuset og gi beskjed om det i forkant av innleggelsen.

Telefon ekspedisjon: 23 07 05 30/23 07 05 40 

Seksjonen ledes av Anders Engebråten.

 1. Folkehelseinstituttet har besluttet at enkelte personer med svekket immunforsvar skal tilbys en oppfriskningsdose med covid-19-vaksine.

  Grunnen til dette er at personer med svekket immunforsvar er mer utsatt for å bli smittet og å utvikle alvorlig infeksjon. Dessuten virker vaksinene dårligere når man er immunsvekket. Ved å gi en oppfriskningsdose, øker muligheten for å oppnå beskyttelse. Det er ikke andre bivirkninger etter en oppfriskningsdose enn de som er kjent etter første og andre dose. En benytter enten PfizerBioNTec eller Moderna sin vaksine uavhengig av hva som er gitt tidligere. Anbefalt doseintervall mellom 2. dose og oppfriskningsdose er 3 mnd.

  Folkehelseinstituttet har gitt retningslinjer for hvem som tilbys vaksine. Det er personer som har bestemte sykdommer som medfører svekket immunforsvar og personer som får medisinsk behandling som svekker immunforsvaret. Disse er delt i 2 grupper: 

  Gruppe 1: 

  Organtransplanterte, benmargstransplanterte de siste 2 årene, alvorlig og moderat medfødt immunsvikt, alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse, avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

  Gruppe 2: 

  • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak. Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene nedenfor kan kontakte kommunen direkte. Det må kunne vises frem dokumentasjon på medisinbruk i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.
  • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling. Disse må foreløpig ha vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.
  • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor.

  Hva skjer med pasienter som trenger oppfriskningsdose?

  1. Noen få pasienter som ligger lenge på sykehus, vil få vaksine på sykehuset.
  2. En del pasienter vil få tilsendt et brev fra sykehuset og kan bruke dette ved henvendelse til vaksinekontoret i bostedskommunen.
  3. De fleste pasientene med hudsykdommer og revmatiske sykdommer får ikke brev, og må selv sjekke medikamentlisten fra Folkehelseinstituttet for å se om de bør ta en oppfriskningsvaksinedose. Klikk på lenke under punkt 4!
  4. Mange pasienter som bruker medisiner som fører til nedsatt immunforsvar, kan ta med resept eller annen legemiddeldokumentasjon til kommunekontoret. 
   Liste over hvilke medisiner dette gjelder finner du her: 

Enklere tilgang til 3. vaksinedose for personer med nedsatt immunforsvar - FHI

 

Kontakt

Telefon

Fra utland +47 915 02770

Postadresse

Oslo universtitetssykehus HF, Rikshospitalet Seksjon for klinisk immunologi og infeksjonssykdommer Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo

Slik finner du fram

Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo