Gonoré, Neiserria gonorrhoea, NG

Gonoré i primærhelsetjenesten

Tilbake til praktiske anbefalinger

Det foreligger høy forekomst i gruppen menn som har sex med menn (MSM), men det har også vært en økning blant heteroseksuelle (en tidobling av meldte NG-tilfeller blant kvinner i løpet av de siste 10 årene). Inkubasjonstid 2-10 dager, og partnere til personer med NG er meget utsatt for å være infisert selv, så smittesporing og samtidig behandling av partnerne er viktig.

Symptomer/funn:
Menn; akutt uretritt med mukopurulent utflod fra uretra (>80 %) og dysuri (>50 %). ca.10 % av uretrale infeksjoner hos menn er asymptomatiske. Rektale og faryngeale infeksjoner er vanligvis asymptomatiske.

Kvinner; økt/endret vaginal utflod (>/= 50 %), dysuri. Undersøkelsen kan være normal eller man kan se mukopurulent utflod fra cervix, og/eller kontaktblødning. Rektale og faryngeale infeksjoner er vanligvis asymptomatiske.

Komplikasjoner; Bekkeninfeksjon/PID, epidydimitt-orkitt, oftalmisk gonoré. Bakteremi /disseminert gonokokk infeksjon (mindre enn 1 %) og er ofte manifestert med utslett eller små pustler på truncus og ekstremiteter, feber, artralgi, akutt septisk artritt.

Indikasjon for testing:

- Symptomer/funn (se over)
- Sex i utlandet eller sex med partner fra land med høyere gonoré forekomst
- Seksualpartner til person med NG
- Kjøp og salg av seksuelle tjenester
- Purulent konjunktivitt hos nyfødte eller voksne
- Anbefales før prosedyrer som bryter cervikalbarrieren (abort, spiral)
- Screening hos menn som har sex med menn
- Grunnet kraftig økning blant heterofil ungdom og unge voksne, bør terskelen for testing være lav også hos asymptomatiske i denne gruppen. ​

Prøvetaking: PCR /NAT pinneprøve fra vagina, urinprøve fra menn, ev. prøve fra rectum og hals. Hos MSM skal det tas pinneprøve fra hals og anus samt urinprøve som screening. Urinprøve er ikke anbefalt for kvinner grunnet lavere sensitivitet. Dyrkningsprøve skal tas før behandling.

Behandling (ingen sex under behandling):
Ukomplisert NG i uretra, cervix, farynx, rektum; Ceftriaxone 1 g im. Dersom resistensbestemmelsen foreligger kan man gi behandling etter denne.

Ceftriaksonbehandling for gonoré i primærhelsetjenesten

Kort beskrivelse av behandlingen
Ceftriakson er et antibiotikum i cefalosporingruppen som blant annet benyttes ved gonoré og anbefalt behandling per dags dato er 1 g i.m som engangsdose. Behandlingen utføres fortrinnsvis ved infeksjonsmedisinsk eller venerologisk klinikk, men dette er ikke alltid gjennomførbart. Undersøkelse, behandling og kontroll av allmennfarlige smittsomme sykdommer skal være uten utgifter for pasienten, og folketrygden dekker også utgifter til legemiddelbehandling.

Fremgangsmåte og administrering
Før behandling bør det tas dyrkningsprøve som sendes til resistensbestemmelse. Cetriakson er kontraindisert ved allergi for cephalosporiner og ved tidligere alvorlige reaksjoner på betalaktamantibiotikum (kryssreaksjon kan forekomme).

Det skal være to personer tilstede når man blander ceftriakson. En ampulle med 1 gram ceftriakson tilsettes 3,5 ml xylocain 10 mg/ml (Lidocain) uten adrenalin (obs allergi for xylocain), og blandes godt til klar væske (det skal ikke være partikler i injeksjonsvæsken). Totalmengden av væske er nå ca. 4 ml. Blandingen trekkes opp og settes langsomt intramuskulært, helst i glutealmuskelen, men andre injeksjonssteder kan anvendes ved behov. Dersom pasienten ikke kan få injeksjon i setemuskulatur, f.eks. grunnet implantater eller liknende, gis injeksjon delt opp; 2 ml i hver arms deltoidmuskel. Man bør bruke 10 sekunder per ml som injiseres. Det gir muskelfibrene tid til å strekke seg ut og fordele injisert volum, slik at faren for lekkasje minskes. Observer pasienten i forhold til bivirkninger (se pakningsvedlegg). Etter injeksjonen skal pasienten vente i 20 minutter før han/hun forlater klinikken.

Oppløsningen er holdbar i 24 timer i kjøleskap (husk å notere dato og klokkeslett på hetteglasset). Holdbare dobbelsignerte hetteglass med Ceftriakson kan benyttes uten noen ny dobbelkontroll. Xylocain (Lidocain) hetteglasset er holdbart inntil tre døgn i kjøleskap etter at det er åpnet. 

Bivirkninger og komplikasjoner
Den vanligste bivirkningen er ømhet og ubehag på injeksjonsstedet. Noen får i tillegg løs avføring/diaré. Allergiske reaksjoner kan forekomme ved allergi mot cephalosporiner, lidokain, penicillin eller tilsvarende antibiotikum.

Seksuell avholdenhet
Etter behandlingen skal pasienten ikke ha noen form for seksuell kontakt i 7 dager, men det er ønskelig med seksuell avholdenhet frem til kontrolltimen.

Kontroll ‐ oppfølging
For å være sikker på at behandlingen har hatt ønsket effekt, gjennomføres kontroll 2-3 uker etter behandling.

Referanser:
Lov om vern mot smittsomme sykdommer; https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05-55

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege; https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2015-06-26-796

Felleskatalogen; https://www.felleskatalogen.no/medisin/ceftriaxon-fresenius-kabi-fresenius-kabi-632506

E håndboka, Olafiaklinikken Oslo universitetssykehus; https://ehandboken.ous-hf.no/document/68794/fields/24

Komplisert infeksjon;
Gonokokk epidydimiorchitt; Ceftriaxone 1 g im (som engangsdose)+ doxycyklin 100mg pox2 i 14 dager. Alternativ behandling: ciprofloxacin 500 mg (som engangsdose) + doxycyklin 100mgpox2 i 14 dager (dersom sensitivitet bekreftet ved dyrkning).
Gonokokk PID; Ceftriaxone 1 g im som singeldose + doxycyklin 100mgx2 i 14 dager og metronidazol 400mgx2 i 14 dager. Vurder innleggelse.
Disseminert gonokokk infeksjon; pasienten innlegges sykehus.
Gonokokk konjunktivitt; henvises øyelege som ØH (skylle med steril saltvannsoppløsning en gang og Ceftriaxone 1g im som engangsdose).

Kontroll: etter 2-3 uker for å sikre at symptomene er gått tilbake, reinfeksjon ekskludert og for å sikre smittesporing (SMO).

Smittesporing er lovpålagt gjennom smittevernlovens paragraf 3-6. Pasienten plikter å oppsøke lege ved mistanke om infeksjon, ta imot smittevernveiledning og bidra til å samarbeide om smittesporing, slik at kontakter og smittekilder blir undersøkt og behandlet. Alle sexpartnere siste 3 mnd. identifiseres, ev. tilbake til 14 dager før siste negative test. Fast(e) partner(e) skal vanligvis behandles uansett resultat av laboratorietest.

NB: PASIENTEN MÅ SETTES OPP TIL KONTROLL ETTER 3 og 12 UKER FOR HIV OG SYFILIS TEST (på grunn av økt risiko).


 Kilder:

Ehåndboka Oslo universitetssykehus; https://ehandboken.ous-hf.no/document/68794/fields/24

International Union against sexually transmitted infections (IUSTI); https://iusti.org/treatment-guidelines/

British Association for Sexual Health and HIV; https://www.bashh.org/guidelines

Svenske selskapet for dermatologi og venereologi; https://ssdv.se/venereologi/riktlinjer

Dokument-og fagansvarlig:

Åse Haugstvedt, overlege, Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførbare infeksjoner og Olafiaklinikken.

Karianne Nodenes, overlege, Olafiaklinikken.

Sist oppdatert 27.06.2023