Pasientinformasjon til deg som behandles med doxycyklin

Behandling med Doxycyklin

Tilbake til pasientinformasjon

1. Navn på behandlingen

Doksycyklin/Doxylin

2. Kort beskrivelse av behandlingen

Doksycyklin er et antibiotikum av type tetrasyklin.

3. Hvorfor gjennomføres behandlingen?

Doksycyklin tas som tabletter og benyttes bl.a mot genital klamydiainfeksjon, uspesifikk urinrørskatarr, livmorhalsbetennese, LGV (Lymfogranuloma venereum) og mot syfilis ved penicillinallergi. Medikamentet skal ikke brukes ved graviditet eller amming.

4. Hvordan foregår behandlingen?

Varigheten av behandlingen varierer avhengig av hvilken infeksjon du behandles for. Følg dosering og anvisninger gitt av legen din.

Doksycyklin skal tas i stående eller sittende stilling til et lett måltid med rikelig drikke.

Tablettene skal ikke tas samtidig med jern, kalsium, magnesium, sink eller syrenøytraliserende midler, da disse svekker virkningen av doksycyklin. Mat og drikke som inneholder kalsium bør ikke tas mindre enn 3 timer før og 1 time etter inntak av tabletten.

Mot genital klamydia-infeksjon, samt uspesifikk livmorhalsbetennelse og urinrørskatarr:

Behandlingen er 1 tbl x 2 i 7 dager med doksycyklin; en tablett morgen og en kveld.

Mot Lymfogranuloma venerum (LGV):

Behandlingen er 2 tabletter daglig i 21 dager. En tablett morgen og en tablett kveld tas i stående eller sittende stilling til et lett måltid med rikelig drikke.

5. Bivirkninger og komplikasjoner

Doksycyklin skal ikke brukes ved allergi mot tetrasykliner. Medikamentet skal heller ikke brukes ved graviditet eller amming. Du skal ikke ta doksycyklin dersom du bruker Isotretinoin (Roaccutan) kapsler mot kviser da denne kombinasjonen kan gi økt trykk i hjernen. Gi legen din beskjed dersom du bruker andre medisiner som evt. kan påvirke virkningen av doksycyklin.

De vanligste bivirkningene av doksycyklin er kvalme og løs mage. Soling bør skje med forsiktighet og helst unngås så lenge man bruker legemidlet og 2 uker etter avsluttet tablettkur grunnet økt lysømfintlighet. Solarium bør unngås fullstendig. Allergiske reaksjoner kan forekomme.

6. Seksuell avholdenhet og smitteoppsporing

Du skal ikke ha noen form for seksuell kontakt under behandlingstiden. Avhengig av behandlingsregime og hva du behandles for, vil dette variere fra 7-28 dager.

Smittesporing er lovpålagt gjennom smittevernlovens paragraf 3-6. Pasienten plikter å oppsøke lege ved mistanke om infeksjon, ta imot smittevernveiledning og bidra til å samarbeide om smitteoppsporing, slik at kontakter og smittekilder blir undersøkt og behandlet.

7. Ofte stilte spørsmål

Hvor får jeg tak i medisinen?

De fleste apotek fører doksycyklin.

Hva er prisen?

Undersøkelse, behandling og kontroll av allmennfarlige, smittsomme sykdommer skal være uten utgifter for pasienten, og folketrygden dekker også utgifter til legemiddelbehandling.

Behandling av øvrige infeksjoner må pasienten betale selv.

Referanser:

https://www.legemiddelhandboka.no

https://www.felleskatalogen.no/medisin/doxylin-actavis-548151

Lov om vern mot smittsomme sykdommer:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05-55

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege:

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2015-06-26-796

Dokument-og fagansvarlig:

Åse Haugstvedt, overlege, Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførbare infeksjoner og Olafiaklinikken.

Karianne Nodenes, overlege, Olafiaklinikken.

Sist oppdatert 10.01.2023