Alle arrangementer i OUS

 • Sårskole for helsepersonell
  Sårskolen er et heldagskurs over 1 dag for helsepersonell som behandler pasienter med kroniske sår. Vi holder kurset 2 ganger våren 2024. 7. mars og 6. juni. Velg den datoen som passer deg best.
  Sårskole for helsepersonell
  7.
  mars
  2024
  2 dager
 • Kurs i avansert palliasjon for sykepleiere 23. - 24. april 2024
  Omsorg, behandling og samarbeid i et komplekst pasientforløp
  Kurs i avansert palliasjon for sykepleiere 23. - 24. april 2024
  23.
  april
  2024
  2 dager
 • Prostatakreft, lærings - og mestringskurs
  Et lærings- og mestringskurs for pasienter prostatakreft og deres pårørende. Kurset er forberedende til strålebehandling.
  Prostatakreft, lærings - og mestringskurs
  23.
  april
  2024
  Flere datoer

Kurs og opplæring for pasienter og pårørende

Kurs og opplæring for helsepersonell og andre fagfolk

 • E-læringskurs om cystisk fibrose i barnehagen
  Dette kurset handler om hvordan du kan tilrettelegge for barn med cystisk fibrose i barnehagen. Du vil lære om barnets behov for omsorg, behandling og om bruk av legemidler. Dette i tillegg til praktiske tiltak for smittevern og renhold i barnehagen.
  E-læringskurs om cystisk fibrose i barnehagen
  Alltid tilgjengelig
 • E-læringskurs om larynxaspirat ved cystisk fibrose og primær ciliedyskinesi
  Dette er en veileder for sykepleiere, helsesøstre og leger som skal ta larynxaspirat (sugeprøve) av slim fra luftveiene til mikrobiologisk dyrking.
  E-læringskurs om larynxaspirat ved cystisk fibrose og primær ciliedyskinesi
  Alltid tilgjengelig
 • Grunnkurs i Spiseforstyrrelser - et nytt e-læringskurs
  Dette er et tverrfaglig introduksjonskurs for helsepersonell som møter mennesker med spiseforstyrrelser og deres pårørende.
  Grunnkurs i Spiseforstyrrelser - et nytt e-læringskurs
  Alltid tilgjengelig