Alle arrangementer i OUS

 • Sårskole for helsepersonell
  Sårskolen er et heldagskurs over 1 dag for helsepersonell som behandler pasienter med kroniske sår. Vi holder kurset 2 ganger våren 2024. 7. mars og 6. juni. Velg den datoen som passer deg best.
  Sårskole for helsepersonell
  7.
  mars
  2024
  2 dager
 • Familiekurs om sjeldne leverdiagnoser
  Senter for sjeldne diagnoser inviterer til familiekurs om sjeldne leverdiagnoser. Kurset gir familiene mulighet til å få mer kunnskap om diagnosen, få svar på spørsmål og utveksle erfaringer med andre i samme situasjon.
  Familiekurs om sjeldne leverdiagnoser
  15.
  april
  2024
  5 dager
 • INFORMASJONS- OG SAMARBEIDSMØTE FOR BARNEVERNTJENESTEN
  for ansatte ved barneverntjenestene i regionen
  INFORMASJONS- OG SAMARBEIDSMØTE FOR BARNEVERNTJENESTEN
  15.
  april
  2024

Kurs og opplæring for pasienter og pårørende

Kurs og opplæring for helsepersonell og andre fagfolk

 • E-læringskurs om cystisk fibrose i barnehagen
  Dette kurset handler om hvordan du kan tilrettelegge for barn med cystisk fibrose i barnehagen. Du vil lære om barnets behov for omsorg, behandling og om bruk av legemidler. Dette i tillegg til praktiske tiltak for smittevern og renhold i barnehagen.
  E-læringskurs om cystisk fibrose i barnehagen
  Alltid tilgjengelig
 • E-læringskurs om larynxaspirat ved cystisk fibrose og primær ciliedyskinesi
  Dette er en veileder for sykepleiere, helsesøstre og leger som skal ta larynxaspirat (sugeprøve) av slim fra luftveiene til mikrobiologisk dyrking.
  E-læringskurs om larynxaspirat ved cystisk fibrose og primær ciliedyskinesi
  Alltid tilgjengelig
 • Grunnkurs i Spiseforstyrrelser - et nytt e-læringskurs
  Dette er et tverrfaglig introduksjonskurs for helsepersonell som møter mennesker med spiseforstyrrelser og deres pårørende.
  Grunnkurs i Spiseforstyrrelser - et nytt e-læringskurs
  Alltid tilgjengelig