Jobb og karriere ved Oslo universitetssykehus

Følg oss på LinkedIn!

HR og personal, Oslo universitetssykehus

For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vårt behov for arbeidskraft er ikke bare innen helsefag, vi har også behov for teknisk, økonomisk og administrativ kompetanse. Vil du benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller? Se alle våre spennende stillinger under "Ledige stillinger" 

.

 Nyheter

 

 

Turnusleger foretrekker OUS21590307.01.2016 10:40:371828http://www.oslo-universitetssykehus.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Stort fagmiljø for bioingeniører22637220.11.2015 09:27:33434http://www.oslo-universitetssykehus.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Brede karrieremuligheter i OUS22638919.11.2015 14:44:29300http://www.oslo-universitetssykehus.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Interesse for intensivsykepleie?22683624.09.2015 13:04:46242http://www.oslo-universitetssykehus.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Utlysning av 12 utdanningsstillinger i nyfødtsykepleie14769213.08.2015 12:59:55433http://www.oslo-universitetssykehus.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx

Publisert 16.04.2010 09:25 | Endret 05.02.2016 11:22