Jobb og karriere ved Oslo universitetssykehus

Følg oss på LinkedIn!

HR og personal, Oslo universitetssykehus

For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. Vårt behov for arbeidskraft er ikke bare innen helsefag, vi har også behov for teknisk, økonomisk og administrativ kompetanse. Vil du benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller? Se alle våre spennende stillinger under "Ledige stillinger" 

.

 Nyheter

 

 

Nå kan du videreutdanne deg i akuttsykepleie!4608809.08.2016 06:29:087627http://www.oslo-universitetssykehus.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Turnusleger foretrekker OUS11817407.01.2016 10:40:3763http://www.oslo-universitetssykehus.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Stort fagmiljø for bioingeniører4515020.11.2015 09:27:33http://www.oslo-universitetssykehus.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Brede karrieremuligheter i OUS4516819.11.2015 14:44:29http://www.oslo-universitetssykehus.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx
Interesse for intensivsykepleie?4586824.09.2015 13:04:46http://www.oslo-universitetssykehus.no/aktuelt_/nyheter_/Sider/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspx

Publisert 16.04.2010 09:25 | Endret 05.02.2016 11:22