SIDEN VEDLIKEHOLDES

Oslo universitetssykehus HF

Telefon sentralbord: 02770

(fra utland: +47 915 02770)


e-postmottak: post@oslo-universitetssykehus.no

(Henvendelsen må inneholde fullt navn og postadresse. Personlige spørsmål av medisinsk art kan dessverre ikke besvares per e-post)


Postadresse

Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO


Besøk

Kirkeveien 166 (Ullevål sykehus) Bygg 1, 1. etg.


Organisasjonsnummer: 993 467 049

Nettredaktør: Ingvild Utne