Utvider Norges største kreftstudie

Norges største kreftstudie, IMPRESS-Norway, tester medikamenter på pasienter med andre kreftdiagnoser enn hva medikamentet opprinnelig er laget for. Nå utvides studien med nye legemidler.

Publisert 08.07.2021
Sist oppdatert 12.06.2023
Illustrasjonsfoto. Forsker i lab.
Illustrasjonsfoto: Shutterstock

​Pasienter og sykehus over hele landet deltar i denne store utprøvingsstudien. Fra før var Roche med i studien med flere legemidler. Denne uken inngikk vi avtale med Novartis som kommer med betydelige bidrag inn i studien.

Voksne pasienter med avansert kreftsykdom, som har fått standard behandling, kan delta i IMPRESS-Norway-studien.  Disse velges ut etter en nøye gjennomgang. Det er pasientens kreftlege som må be om at det gjøres molekylær kredftdiagnostikk på svulstvev fra pasienten. Deretter vil funnene diskuteres i et nasjonalt møte. De pasienter som har molekylære funn i sin kreftsvulst som det er aktuelt å behandle med medikamenter tilgjengelige i IMPRESS vil få tilbud om å bli inkludert i studien.

- Tilgang til ulike legemidler, som kan matches med molekylære funn hos pasientene, er viktig for å undersøke og lykkes med den typen presisjonsmedisin-tilnærming IMPRESS-studien har. Flere pasienter vil kunne få tilbud om behandling. Vi har derfor vært i dialog med en rekke farmaselskaper. Vi er kjempeglade for at Novartis nå kommer tungt inn i studien med en rekke behandlingsslotter for pasienter og flere medikamenter, sier Kjetil Taskén, leder for Institutt for kreftforskning.

PS. Alle norske sykehus som behandler kreftpasienter deltar i studien. Sykehuset finner frem til de pasientene som er aktuelle. Hvis du lurer på noe, bør du kontakte din kreftlege på eget sykehus

Les saken i Dagens medisin

Les mer om studien på våre nettsider

 

Les mer om fremtidens pasientbehandling:

Regional utviklingsplan 2035 - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)