Tromboser og blødning etter ChAdOx1 nCoV-19-vaksinering (AstraZeneca)

Å legge seg på kollisjonskurs med en verdensledende vaksineprodusent midt i den verste pandemien på mange tiår krever mot og integritet. Men Pål André Holme, Nina Haagenrud Schultz og toneangivende forskere i Oslo og Tromsø var aldri i tvil. AstraZeneca-vaksinen var årsaken til akutt og livstruende sykdom blant en liten gruppe nyvaksinerte.

Anders Bayer
Publisert 24.06.2022
Blodprøver OUS indremedisinsk forskningslaboratorium


Pål Andre Holme (54) overlege og professor ved Universitetet i Oslo og Nina Haagenrud Schultz (50) postdoktor og forsker. Begge tilknyttet avdeling for blodsykdommer ved Oslo universitetssykehus.

En alvorlig og forvirrende tilstand

- Det kliniske bildet var dominert av svært alvorlige blodpropper på uvanlige steder, kombinert med et meget lavt antall blodplater, forklarer Pål André Holme. –Det var den 6. mars 2021 og vi visste da ikke hva vi hadde med å gjøre.

Hypotesen om en sammenheng mellom tilstanden og AstraZenecavaksinen ble skapt allerede en uke senere etter at vi hadde fått inn den tredje pasientene med liknende sykdomsbilde. Det var ingen andre fellesnevnere blant disse tidligere friske helsearbeiderne.

Mistanken vokste seg raskt sterkere, forteller Pål som straks startet behandling med immunglobuliner og steroider. Dette viste seg raskt å ha effekt og ble derfor standardbehandling for tilstanden, som vi ga navnet VITT (Vaksineindusert immun trombotisk trombocytopeni).

- Fortell om samarbeidet mellom Oslo universitetssykehus (OUS) og Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunologi ved Universitetssykehuset Nordnorge (UNN)?

- Prøver av pasientene ble sendt til ulike laboratorier ved OUS - men like viktig, til Tromsø, der UNN har et spesiallaboratorium for blodplater. Tromsøkollegene ble essensielle i arbeidet vi stod i.

Nina fortsetter: - Da vi ringte UNN mandag morgen, for å sjekke om prøvene var kommet frem, hadde våre kolleger i nord allerede kontaktet OUS i lys av det de hadde hørt i media. De sto derfor klare med én gang – og visste akkurat hva de skulle lete etter.

Nina Haagenrud Schultz og Paal Andre Holme

Nina Haagenrud Schultz og Pål André Holme


Råeste ever

- Dette er noe av det råeste jeg har opplevd noen gang, utbryter Pål. Den enorme entusiasmen, motivasjonen og engasjementet fra alle de kompetente personene vi fikk samlet sammen for å løse dette raskest mulig.  Alle la alt annet til side og fokuserte 100 prosent på temaet, for å få en raskest mulig avklaring av hva dette kunne være.

- Vi sendte det første utkastet til New England Journal of Medicine tre dager senere, forteller Nina.

- Kommenter forskningsdelen av saken?

- Da må vi over til oppfølgningen- VITT var forårsaket av en immunologisk reaksjon, som det ble nødvendig å studere nærmere. Det ble essensielt å samarbeide med de ulike spisskompetansegruppene her ved OUS, som Immunologisk institutt og Institutt for Indremedisinsk forskning. Vi måtte se videre på de immunkompleksene som ble dannet, samt finne årsaken til hvorfor de utløste situasjonen med de lave blodplatene og dannelsen av blodpropper.

- Hva vil disse funnene og forskningsresultatene bety for fremtiden?

- Dette har allerede fått stor betydning, sier Nina. - AstraZeneca-vaksinen blir fremdeles brukt over store deler av verden. Dødeligheten ved VITT har gått kraftig ned etter at denne komplikasjonen ble identifisert. I dag vil syndromet bli gjenkjent og rett behandling kan starte umiddelbart.

- Opplevde dere et dilemma ved å gå aktivt ut med negativ opplysninger om vaksinen i den fasen av pandemien verden stod i, våren 2021?

- Oh yes, sier Pål intuitivt. Det var et dilemma. Vaksinering skulle være veien ut av pandemien. Det var derfor sterke krefter bak prinsippet om å rulle ut dette programmet, koste hva det koste ville. Men det var vår plikt å si ifra om at her skjedde det ting som ikke var greit. Dette gjaldt særlig overfor den yngre del av befolkningen, der det viste seg at VITT ble en større trussel for alvorlig sykdom og død enn det Covid-19 utgjorde i seg selv.

- Her synes jeg FHI bidro med en god og ryddig jobb. De var lydhøre og fulgte godt med på hva som skjedde, avslutter Pål. Men ja – det var en del som visket oss i øret at nå var fallhøyden stor. ”Håper dere vet hva dere driver med” og slikt – ”Så det eneste norsk forskning skal bidra med nå er å skape vaksineskepsis” … Heldigvis tok de feil.

FAKTA:

1.   Prosjektet:

Forskningsprosjektet ”Tromboser og blødning etter ChAdOx1 nCoV-19-vaksinering (AstraZeneca)”startet ved Oslo universitetssykehus mars 2021 og er fullfinansiert internt.

2.  Forhistorien og fagfeltet:

Det ble oppdaget alvorlig sykdom og brå død blant enkelte yngre voksne vaksinert med AstraZenecasvaksine. Forskningsprosjektet har definert tilstanden VITT (Vaksineindusert immun trombotisk trombocytopeni)

3.  Forskningsgruppen:

Ledes av professor overlege Pål Andre Holme og inkluderer følgende forskere ved Oslo universitetssykehus og Universitetssykehuset NordNorge: Nina H. Schultz, Ingvild H. Sørvoll, Annika E. Michelsen, Ludvig A. Munthe, Fridtjof Lund-Johansen, Maria T. Ahlen, Markus Wiedmann, Anne-Hege Aamodt, Thor H. Skattør, Geir E. Tjønnfjord, Sverre Holm, Hassen Kared, Xiang Yi Kong, Tuva B Dahl, Tuula A Nyman, Cathrine Fladeby, Ingebjørg Seljeflot, Thor Ueland, Maria Stensland, Siri Mjaaland, Guro Løvik Goll, Lise Sofie Nissen-Meyer, Pål Aukrust, Karolina Skagen, Ida Gregersen, Mona Skjelland og Bente Halvorsen

4.   Referanser:

Thrombosis and Thrombocytopenia after ChAdOx1 nCoV-19 Vaccination
The New England Journal of Medicine, June 3, 2021; 384:2124-2130


Immune complexes, innate immunity, and NETosis in ChAdOx1 vaccine-induced thrombocytopenia
European Heart Journal, Volume 42, Issue 39, 14 October 2021, Pages 4064–4072


Clinical Features of Vaccine-Induced Immune Thrombocytopenia and Thrombosis
New England Journal of Medicine, October 28, 2021; 385:1680-1689