En av tre har fått tilbud om utprøvende behandling:

To år med IMPRESS

- Vi nærmer oss raskt 2 år med aktivitet i studien IMPRESS-Norway, og 942 pasienter har så langt blitt med i forskningsprosjektet, sier Åslaug Helland, onkolog ved Oslo universitetssykehus og koordinerende hovedutprøver for Impress-studien, i et intervju med nettmagasinet HealthTalk.

Publisert 04.04.2023
Foto av pasient som får behandling
(Illustrasjonsfoto)

​Gjennom studien IMPRESS-Norway får pasienter med avansert kreftsykdom tilbud om utvidet molekylær kreftdiagnostikk etter at standard behandling har sluttet å virke. Hvis det påvises genforandringer som tyder på at pasienten kan ha nytte av de medikamentene studien har tilgjengelig, tilbys behandling i IMPRESS-Norway. ​

Foto av Åslaug Helland

Åslaug Helland, onkolog og koordinerende hovedutprøver for Impress-studien.

Utvidet molekylær analyse er etablert som en del av diagnostikktilbudet i Norge gjennom infrastruktur for presisjonsdiagnostikk (InPreD), og denne undersøkelsen kan også gi noen pasienter mulighet til deltagelse i andre studier eller til behandling i «early access» programmer for nye legemidler. 

Pasientene inkluderes fra hele landet og alle norske sykehus med kreftavdeling deltar. Pasientene og de molekylære funnene diskuteres i et digitalt, nasjonalt tverrfaglig møte, og gjennom dette møtet lærer diagnostikere og klinikere i hele landet mye om temaet.

En av tre får utprøvende behandling

Basert på resultater fra diagnostikken i InPreD har ca. en av tre pasienter fått tilbud om ny utprøvende behandling, enten gjennom IMPRESS-Norway studien (21%) eller andre studier /  «early access» programmer (11%). Av pasientene som kommer inn i en behandlingsarm i IMPRESS-studien og får en individtilpasset behandling, har ca. halvparten som er evaluert etter 16 ukers behandling så langt hatt klinisk nytteverdi av en slik individtilpasset behandling.

- Vi er veldig glade for at den utvidede molekylære
Foto av Hege Russnes

Vi er glade for å kunne tilby skreddersydd behandling til flere pasienter, sier patolog og professor Hege Russnes.

diagnostikken nå er etablert på fire sykehus i Norge, og at flere pasienter kan tilbys dette, sier patolog og professor Hege Russnes, som koordinerer InPreD.  


- Gjennom studien ser vi også at vi kan utvikle diagnostikken videre. Både samarbeid mellom miljøene og med industri gjør at vi nå får ny kompetanse, blant annet innen analyser av blodprøver for å finne DNA-rester i sirkulasjon. Dette kan også brukes til å finne en passende behandling. 

Legemiddelindustrien bidrar i studien med legemidler, og til nå har studien 23 forskjellige medisiner å tilby pasientene.