DIASA 2-studien:

Søker friske kontrollpersoner til diabetes-studie

Vi søker etter friske kontrollpersoner til forskning på diabetes hos kvinner med sørasiatisk opprinnelse - DIASA-prosjektet (Diabetes in South Asians).

Publisert 07.12.2022
Sist oppdatert 09.12.2022
Illustrasjon av mor som holder et spedbarn
Mor og barn. Oslo universitetssykehus HF

DIASA-studiene (DIASA 1 er avsluttet, mens DIASA 2 og 3 fortsatt pågår) prøver å finne bedre måter å forebygge og behandle diabetes hos personer av sørasiatisk opprinnelse spesielt, og hos kvinner som tidligere har hatt svangerskapsdiabetes generelt. ​

DIASA 2 - studien vi nå ønsker friske kontrollpersoner til - innebærer undersøkelse av sukkerstoffskiftet hos sørasiatiske og nordiske kvinner med og uten tidligere svangerskapsdiabetes.

Slik gjennomføres studien

I DIASA 2 skal vi gjennomføre grundige undersøkelser av sukker- og fettstoffskiftet ved hjelp av en test kalt euglykemisk clamp med indirekte kalorimetri (heretter kalt clamp), og vi skal også undersøke innholdet av fett i lever, bukspyttkjertel og mellom organene i buken ved hjelp av en CT-røntgenundersøkelse.

Hos noen deltakere som samtykker til det, ønsker vi også å ta prøver fra fettvevet under huden på magen ved hjelp av en nål. Dette gjøres i lokalbedøvelse. Kvinner av nordisk og sørasiatisk opprinnelse undersøkes og sammenlignes etter etnisitet og med en kontrollgruppe av kvinner fra Norden og fra Sør-Asia som ikke har hatt diabetes i svangerskapet og har normal sukkerbelastningstest.
Slik kan du bli med
Kvinner som ønsker å bli med i studien (må være av sørasiatisk bakgrunn, uten svangerskapsdiabetes og som har gjennomgått svangerskap de siste 1-3 årene) kan ta kontakt med studielege Anita Suntharalingam (​diasa@ous-hf.no​) på tlf. 22894745.