Ole Andreassen og Thor Edvardsen mottar Nasjonalforeningen for folkehelsens forskningspriser 2021

Nasjonalforeningen for folkehelsens forskningspriser 2021 blir tildelt professor Thor Edvardsen for hjerteforskning og professor Ole Andreassen for demensforskning.

Nasjonalfireningen for folkehelsen
Publisert 02.02.2021
Sist oppdatert 03.01.2023

​Se prisutdelingsarrangementet her.

Ole A. Andreassen og Thor Edvardsen

Prisvinnerne Ole Andreassen og Thor Edvardsen.

Årets prisvinnere er sentrale forskere og leger, som på hvert sitt område bidratt til ny og banebrytende kunnskap. Både Andreassen og Edvardsen har gjort viktige funn, som har fått betydning både nasjonalt og internasjonalt, og de er begge nettverksbyggere som har bidratt til å skape viktige forskningsmiljøer.

- I år er det to drevne og anerkjente forskere som mottar årets forskningspriser. Begge har gjort seg bemerket både nasjonalt og internasjonalt, og bidratt til ny kunnskap og bedre behandling innen hjerteforskning og demensforskning. På hjerteområdet i forebygger vi i dag bedre, vi redder stadig flere, men fortsatt rammer hjertesykdom en av fire i befolkningen. På demensområdet venter vi fortsatt på behandling og på en kur. Årets prismottakere har lange karrierer bak seg, men også spennende prosjekter foran seg. Med disse prisene ønsker vi å hylle, takke og inspirere til videre innsats, sier Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Prisvinner Ole Andreassen

Nasjonalforeningen for folkehelsens Demensforskningspris 2021 går til Ole Andreassen, overlege og professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo. Andreassen er en pioner innen demens molekylærgenetikk og har bidratt til flere gjennombrudd de siste år i forståelsen av genetiske årsaker til demens, og Andreassens forskningsgruppe har hatt en sentral rolle i arbeidet med å identifisere risikogener for demens og Alzheimer’s sykdom samt andre aldersrelaterte sykdommer. De genetiske oppdagelsene har bidratt til å gi unik innsikt i sykdomsmekanismene for demens. Andreassen har også bidratt til å oppdage en genvariant som beskytter mot demens som kan legge grunnlaget for utvikling av medisiner som beskytter mot Alzheimers sykdom. 

Andreassen er psykiater, og han har funnet genetisk sammenheng mellom sårbarhet for demens og for psykiske lidelser. Her har Andreassens forskningsgruppe drevet frem nye analysemetoder, som er tas i bruk av mange forskere over hele verden og som overordnet bidrar til å skaffe mer kunnskap om årsaksmekanismene ved demens.  Andreassens bidrag til bedre analysemetoder, gir muligheter for mer persontilpasset medisin til personer med demens. Disse verktøyene skal snart tas i bruk i hukommelsesklinikker i USA og Europa.


Prisvinner Thor Edvardsen

Nasjonalforeningen for folkehelsens hjerteforskningspris 2020 går til Thor Edvardsen, professor, og avdelingsleder ved kardiologisk avdeling, Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus.

Edvardsen har bidratt til viktig forskning på hjertesykdom gjennom en lang karriere og har oppnådd internasjonal anerkjennelse.

Thor Edvardsen er sentral forsker innen nye metoder for hjerteultralyd. Han har i sin karriere publisert en rekke nyskapende og banebrytende studier. Flere av disse har dannet grunnlag for ny forståelse av hjertefunksjon ved ulike hjertesykdommer. 

Thor Edvardsen videreutviklet bruken av såkalte «strain»-målinger ved å lage en metode kalt global longitudinell strain. og var den første til å publisere klinisk bruk med denne nye metoden. Den brukes nå i klinisk kardiologi. Edvardsen har sammen med kollegaer også tatt patent på en ny målemetode som kan brukes til å forutse alvorlige rytmeforstyrrelser hos noen pasientgrupper. Denne metoden har blitt kjøpt opp av firmaet Vingmed Ultrasound som bruker den i sine mest avanserte maskiner. 

Thor Edvardsen er svært aktiv i klinisk forskning hos pasienter med forskjellige typer hjertesykdommer. Målet er bedre forståelse av hvordan moderne billeddiagnostikk kan brukes klinisk for mer nøyaktig diagnose av hjertesykdom. Utviklingen av disse metodene er resultatet av lang tids forskning. 

Som følge av sin verdensledende posisjon i forskning på hjerteultralyd har Thor Edvardsen blitt en etterspurt foredragsholder på alle store internasjonale hjertekongresser. Han har sentrale posisjoner i flere internasjonale vitenskapelige kardiologiske tidsskrift og er president i den europeiske forening for kardiologisk billeddiagnostikk, med over 14000 medlemmer.

Nasjonalforeningen for folkehelsens forskningspriser:

Prisene skal skape økt oppmerksomhet om forskning på demens og hjerte- og karsykdom. Prisene er en anerkjennelse og belønning som gis på grunnlag av viktige forskningsresultater. 

Prisen består av 200 000 kroner og et grafisk trykk.

Nasjonalforeningen for folkehelsen har siden 1959 bidratt med betydelige midler til norsk medisinsk forskning, med mer enn en milliard kroner til hjerte- og karforskning, og over 140 millioner til demensforskningen.

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig organisasjon. Deres mål er å bekjempe hjerte- og karsykdom og demens. Det gjør de med forskning, informasjon, forebyggende tiltak og helsepolitisk arbeid. Deres arbeid finansieres med innsamlede midler.