Oppklaring om svartider ved AMK Oslo:

Ingen ventet mer enn 4 ½ minutt

Oslo universitetssykehus leverte 14. oktober ut tall til NRK om svartider ved AMK Oslo som senere ble brukt i oppslag på NRK Nyheter. Vi gjorde samtidig NRK oppmerksom på at våre tall sannsynligvis kunne inneholde feil. AMK Oslo har gjennomgått dataene som er utlevert og har funnet feil.

Publisert 07.11.2022
Bilde av kvinne foran skjerm på nødsentral
Illustrasjonsbilde. Foto: Shutterstock (Mircea Moira)

​Det er ikke riktig at samtaler til 113 har ventet opp mot 17 minutter. Den henvendelsen som ventet lengst før den ble besvart, ventet 04:26 minutter. 

- Årsaken ligger sannsynligvis i spørring mot databasen, som resulterte i et uttrekk som ikke ga riktige tall. Ventetidene som ble utlevert samsvarte derfor ikke med de tallene som er rapportert i forhold til kvalitetsindikatoren. Befolkningen skal føle seg trygge på at man får rask, nødvendig og god helsehjelp når man ringer 113, sier klinikkleder Stephen Sollid i Prehospital klinikk. 

Det er ingen samtaler til 113 i perioden 2020-2022 har måttet vente lenger 04:26 minutter. Disse tallene er bekreftet av Helsedirektoratet. 

87% av samtalene til 113 besvares innen 10 sekunder og 95% av samtalene er besvart innen 30 sekunder. 98% av samtalene er besvart innen 1 min. 

Vi arbeider med å nå målsetningen om at 90 prosent av telefonene til 113 får svar innen 10 sekunder.​