Håvard Danielsen tildelt Kong Olav Vs kreftforskningspris

Prisen får Danielsen for å ha utviklet metoder ved hjelp av kunstig intelligens som kan gi kreftpasienter en mer presis prognose og motvirke overbehandling. Vi gratulerer!

Publisert 09.05.2022

Danielsen regnes som en pioner og en verdensledende ekspert på digitalpatologi og kunstig intelligens. På Oslo universitetssykehus leder han Institutt for kreftgenetikk og informatikk (IKI) i Kreftklinikken. IKI forsker innen biomedisin og informatikk, og utvikler nye diagnostiske og prognostiske markører for tilpasset behandling av kreft. 

I perioden 2016 - 2021 ledet instituttet Fyrtårnprosjektet DoMore som ble finansiert av Norges forskningsråd. (domore.no​)

Lang fartstid på Radiumhospitalet

Med midler fra Kreftforeningen begynte den nå 64-årige Danielsen sin karriere på Radiumhospitalet i 1987, som stipendiat med interessefelt bildeanalyse og elektronmikroskopi. Han har siden 1992 innehatt diverse lederstillinger på Radiumhospitalet, senere Oslo universitetssykehus.

Institutt for kreftgenetikk og informatikk (IKI)

I 2004 opprettet sykehuset (Radiumhospitalet-Rikshospitalet) et integrert institutt som koblet IT og biologi, Norges første institutt for medisinsk informatikk. Instituttet har hele veien hatt Danielsen som leder

- ​Instituttet med Danielsen i førersetet har satt OUS og Norge på kartet ved flere anledninger og DoMore er et godt eksempel på at vi ikke trenger å være store for å være størst sier leder for Kreftklinikken ved OUS, Sigbjørn Smeland. 

- Instituttet har tatt i bruk og utviklet avanserte algoritmer innen kunstig intelligens med såkalt dyplæring og applisert dette på sentrale kliniske problemstillinger med direkte konsekvens for pasientbehandling, legger han til.

Instituttet har rundt 70 ansatte og er organisert i 3 avdelinger og en satellitt ved UiO. Flere forskere og klinikere innehar deltidsstillinger på IKI. De ansatte har bakgrunn fra 15 nasjonaliteter, og har utdannelse innen alt fra programmering, patologi, laboratorieteknikk, sykepleie, bildeanalyse, systemdrift til cytogenetiske analyser.  

Ansatte beskriver Danielsen som en innovativ, kreativ tydelig og fremoverlent leder som gjennom hele sin karriere har vært god til å lose ideer i havn. I tillegg til å lede instituttet er Danielsen blant annet Professor II ved Universitetet i Oslos Institutt for informatikk, og «Visiting Professor of Cancer Informatics» ved Oxford University i Storbritannia.

Kultur og musikk, golf og båtliv opptar mye av hans tid, men han har likevel hittil rukket å publisere over 160 artikler i ledende medisinske tidsskrifter. Ikke overraskende innehar han også 15 patenter.

- Med Kong Olav Vs Kreftforskningspris tildelt fra samme organisasjon som støttet min doktorgrad er på en måte ringen sluttet, sier Danielsen. Vi har så vidt kommet i gang med bruk av kunstig intelligens på sykehus. Jeg er svært takknemlig for denne anerkjennelsen og disse midlene som gir oss mulighet til å videreutvikle og utvikle nye metoder til beste for kreftpasienter, supplerer han.


​​​Noen av ideene og prosjektene som Danielsen står bak​


  • ​​​Pathsight – et internasjonalt te​​​lepatologisk nettverk. Telepatologi er et funksjonelt verktøy for annenhåndsvurdering eller kontrollfunksjon innen patologifaget
  • Digitalisering av vevsprøver – Hamamatsu kalte han for «father of nanozoomer». Nanonzoomer er en type skanner som digitaliserer patologisnitt og har vært bidragsytende for instituttets suksess innen bildeanalyse
  • Oncolex.no - et digitalt onkologisk oppslagsverk. Eksperter ved Norges ledende kreftsykehus kunne her dele sin kunnskap på nett, en god stund før nasjonale retningslinjer kom på plass digitalt. Prosjektet er finansiert av Helse Sør-Øst.
  • Kreftlex.no ble lansert i 2006 og driftes fremdeles fra instituttet. Oppslagsverket er tilrettelagt for kreftpasienter og pårørende, og har nærmere en million brukere i året. Kreftlex er finansiert av Radiumhospitalets Legater.
  • Medinsight ble utviklet for å dekke klinikerens behov for kvalitetssikring av pasientutredning og -behandling, samt dekke forskernes behov for lagring og sammenstilling av forskningsresultater. Siden oppstarten i 2004 kan en i Medinsight opprette skreddersydde medisinske registre og ha innebygd rapportfunksjonalitet for kontinuerlig tilgang til egne data. Verktøyet driftes nå av Avdeling for biobank- og registerstøtte ved OUS.