- Ikke vær redd for å bry noen når det er vanskelig

Det er den nye lederen for prestetjenesten, Harald Nydal, sitt budskap til oss alle. Ikke bare i tiden vi står i nå, men ellers også.

Hedda Holth
Publisert 14.12.2020
Sist oppdatert 15.11.2022
Bilde av to hender som hodler sammen
Foto: Katrine Lunke/Apeland

​- Opp mot jul så er det ofte mange som har behov for å snakke med noen, og det er mange som sitter og kjenner på ensomhet, og kanskje litt ekstra nå med de sosiale restriksjonene som er på grunn av covid19. Ta sjansen på å ta kontakt for å snakke med noen. Det hjelper ofte å snakke med noen når ting er vanskelig. Det blir i alle fall sjelden verre, sier Nydal.

- Vi er der for alle

- Prestetjenesten er til for pasienter, pårørende og ansatte som trenger noen å snakke med. Vi har en etisk forpliktelse til å formidle kontakt med det tros- eller livssynssamfunn som pasientene ønsker. Før vi formidler kontakt eller reiser ut så spør vi gjerne om hva det er ønske om. Trenger de noen å snakke med, er det åndelig eller er det mer eksistensielt, forklarer avdelingslederen.
- Det åpent for alle som jobber i sykehuset.

Harald Nydal

Harald Nydal


Prestetjenesten har samtale med flere tusen pasienter i året, og det er gjerne kroniske pasienter som er de som ønsker kontakt og noe å prate med.

- Det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss, uavhengig av hva man tror på. Vi trenger alle noen å snakke med og tenke høyt sammen med. Trenger noen det, så er vi tilgjengelig. Vi har ingen agenda og vi følger pasienter og pårørendes agenda. Vi tar aldri part for noen og vi kan bidra til dialog om det trengs. Vi er tilgjengelige, vi har tid, vi står utenfor behandlingen og vi jobber for å se hele mennesker. Prestene er en støttefunksjon.

Støtte for ansatte

Overfor ansatte har prestene en større rolle i undervisning, blant annet i etikk, og prestetjenesten er representert i etikk-komiteene. De deltar i veiledning av ansatte og kan også bistå med debrief ved behov, da gjerne sammen med andre yrkesgrupper.

- Alle trenger å bli sett og møtt på en god måte i en krise. Ansatte gjør en fantastisk jobb i å støtte hverandre, men av og til så trenger man en tredjepart, sier Nydal.

Muslimsk samtalepartner

Det å ha prester på sykehus har lange tradisjoner. I nyere tid har prestetjenesten i vesentlig større grad fått et fokus på generelle eksistensielle tema. Det er fortsatt slik at mange pasienter og pårørende etterspør åndelig/religiøse tema og ritualer, men det er ikke lenger slik at tilkalling av prest/kontakt med prest alltid innebærer et fokus på rent åndelige eller religiøse temaer.

Som følge av at Oslo er en multinasjonal by, skal sykehuset nå ansatte en muslimsk samtalepartner i prosjektstilling, som også skal tjenestegjøre i Sykehjemsetaten i Oslo. Stillingen blir lyst ut i midten av desember.

Ingrid Vassli Flateby

Ingrid Vassli Flateby


- En muslimsk samtalepartner skal kunne snakke med alle. Det vil vi be om. Vi gjør dette slik at vi kan få en enda bedre likeverdig helsetjeneste. Alle skal kunne få møte en med sin trosbakgrunn i sykehuset. Vi skal møte en mangfoldig befolkning og da ble dette et naturlig steg å ta, sier Ingrid Vassli Flateby, ved seksjon for likeverdige helsetjenester.

Samtalepartneren skal være ansatt som en del av prestetjenesten. – Tanken er blant annet at vi skal kunne ha felles nytte av felles refleksjon innad i tjenesten og lære av hverandre, sier Nydal.

Sykehuset har tilbud om samtalepartnere fra rundt ti ulike tros- og livssynssamfunn.
- Det er en tjeneste for de som ikke ønsker å snakke med en prest, men representanter for andre tros- og livssynssamfunn. Det er den muslimske og den human-etiske som er mest brukt, men vi har en rekke andre tilgjengelig også. Som prestene er de i hovedsak til for pasientene, men kan også bistå med veiledning av ansatte. Jeg er glad for at prestetjenesten vil tilby dette, sier Flateby.

Det er prestene som kontakter de andre samtalepartnerne ved behov, tidligere var det likeverdige helsetjenester. Samtalepartnerne er frivillige, men de honoreres av OUS for jobben de gjør.

Fakta

Prestetjenesten i OUS er til stede på Ullevål, Aker, Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Mortensrud DPS, Nydalen DPS, Dikemark og Gaustad, fordelt på to vaktlag, ett for Ullevål og ett for de andre lokasjonene. Tjenesten er til for pasienter, pårørende og ansatte. Prestene har bred kompetanse, lang erfaring og får veiledning på sitt arbeid som sykehusprester.

Under vakt: Tilkalling for syninger eller visninger sammen med etterlatte. Ved livets slutt, og ved spørsmål om donasjon. Tilkallinger kan også være ønske om samtaler eller et rituale for personer som spesifikt etterspør dette. Generelt kan ritualer være med på å håndtere store overganger i livet. Prestetjenesten formidler også kontakt med andre tros- og livssyn ut fra en liste med godkjente samtalepartnere.

For ansatte: Undervisning i temaer som eksempelvis etikk, eksistensielle temaer, og pasienters rett til tilbud om åndelig og eksistensiell støtte under sykehusopphold. Veiledning av ansatte individuelt og i grupper.

Tall:
Samtaler og sjelesorg for pasienter og pårørende: flere tusen årlig
Syninger/visninger: cirka 300
Undervisning for ansatte (pre covid19): flere tusen
Veiledning av ansatte: flere hundre
Nedlegg av dødfødte og bistand ved minnelund: cirka 160

Det gjøres også noe forskningsarbeid i avdelingen. Magne Stendal har levert sin doktoravhandling, og både Øystein Buer og Bendik Baasland har pågående doktorgradsprosjekter.