Om Nye OUS

Nye Oslo universitetssykehus er prosjektorganisasjonen til Oslo universitetssykehus og fellesnavnet på de seks bygge- og utviklingsprogrammene i sykehuset. Nye OUS har som oppgave å sørge for medvirkning og utvikling i takt med byggeprosjektene.

Organiserin av Nye OUS i sykehuset.

Organisasjonskartet viser hvordan Nye OUS er organisert som del av sykehusets linjeorganisasjon. De orange feltene representerer prosjektorganisasjonen og de blå/beige feltene representerer linjen i OUS. Det er ansatt omtrent 40 personer i Nye OUS og får i tillegg betydelig ressursstøtte fra linjen i OUS.

Kontakt oss

Sende en e-post til nyeous@ous-hf.no

Media
​Alle henvend​​elser fra mediene skal rettes til sykehusets medievakt 
.​​

Kart over prosjektsamarbeid mellom Nye OUS, OUS og Helse Sør-Øst

Programstyrer: mandat, protokoller og deltakere

Oversikt over medarbeidere i prosjektorganisasjonen

Sist oppdatert 27.03.2023