Nye skisser som viser Ny sikkerhetspsykiatri

Ny sikkerhetspsykiatri på Ila skal stå klart i 2025 og være i full drift i 2026. Pasientene i sikkerhetspsykiatrien har alvorlige psykiske lidelser, lange behandlingsforløp og begrenset frihet. Det stilles derfor høye krav til at bygg og omgivelser fremmer helse. - Vi er veldig fornøyde med resultatet som arkitetektene har tegnet i samarbeid med representanter fra alle som skal bruke bygget, sier Camilla Aanestad, programleder for Ny sikkerhetspsykiatri, Oslo universitetssykehus.

Publisert 19.06.2023

Illustrasjon av Ny sikkerhetspsykiatri
Illustrasjon: Helse Sør-Øst (Ratio og Bølgeblikk arkitekter)​​​​​

I bygget til Ny sikkerhetspsykitatri samles lokal sikkerhet (LSA), regional sikkerhet (RSA), Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme (PUA) og Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels -og rettspsykiatri (KPS).

-  Bygget ivaretar sikkerhet og mulighet for å gi god behandling på en veldig fin måte, sier Camilla Aanestad, programleder for Ny sikkerhetspsykiatri, Oslo universitetssykehus.

2022 var et hektisk år i prosjektet. Det er gjennomført fem runder med medvirkningsmøter i sykluser av fem uker. Medvirkningsrundene i forprosjekt ble avsluttet i desember. Innspillene fra klinikken bidrar til forprosjektrapporten som skal leveres i mars.

- Vi skal nå videre over i detaljprosjekt. I neste fase vil medvirkere fra klinikken i større grad inviteres inn i særmøter for ytterligere detaljering og beskrivelser av funksjonsbehov til nybygg. Vi vil holde tempo oppe, inn mot B4-beslutning i juni, slik at bygging kan iverksettes så snart som mulig, sier Hallgeir Vik, fagkoordinator (OUS).​

- En stor takk til alle ansatte og brukerrepresentanter som med stort engasjement har bidratt med kompetanse og erfaring. Deres bidrag har ført til et bygg som legger til rette for best mulig pasientbehandling og et trygt og godt arbeidsmiljø for de ansatte i fremtidens sikkerhetspsykiatri. Nå på nyåret planlegges det både fellesmøte og lokale møter ute i avdelingene. I disse møtene vil vi vise fram de siste skissene og planene for bygget, avslutter programleder Camilla Aanestad.


Illustrasjon av Ny Sikkerhetspsykiatri, døgnområde

Illustrasjon: Helse Sør-Øst (Ratio og Bølgeblikk arkitekter)​​​​​

Illustrasjon av Ny Sikkerhetspsykiatri, vaktbase

Illustrasjon: Helse Sør-Øst (Ratio og Bølgeblikk arkitekter)​​​​​

Illustrasjon av Ny Sikkerhetspsykiatri, døgnområde

Illustrasjon: Helse Sør-Øst (Ratio og Bølgeblikk arkitekter)​​​​​

Illustrasjon av Ny Sikkerhetspsykiatri, resepsjon

Illustrasjon: Helse Sør-Øst (Ratio og Bølgeblikk arkitekter)​​​​​

Illustrasjon av Ny Sikkerhetspsykiatri, fellesområde

Illustrasjon: Helse Sør-Øst (Ratio og Bølgeblikk arkitekter)​​​​​

Illustrasjon av Ny Sikkerhetspsykiatri, fellesområde

Illustrasjon: Helse Sør-Øst (Ratio og Bølgeblikk arkitekter)​​​​​

Illustrasjon av Ny Sikkerhetspsykiatri, fellesområde

Illustrasjon: Helse Sør-Øst (Ratio og Bølgeblikk arkitekter)​​​​​

Illustrasjon av Ny Sikkerhetspsykiatri, døgnområde

Illustrasjon: Helse Sør-Øst (Ratio og Bølgeblikk arkitekter)​​​​​

Illustrasjon av Ny Sikkerhetspsykiatri, fellesområde

Illustrasjon: Helse Sør-Øst (Ratio og Bølgeblikk arkitekter)​​​​​

Illustrasjon av Ny Sikkerhetspsykiatri, fellesområde

Illustrasjon: Helse Sør-Øst (Ratio og Bølgeblikk arkitekter)​​​​​

Illustrasjon av Ny Sikkerhetspsykiatri, fellesområde

Illustrasjon: Helse Sør-Øst (Ratio og Bølgeblikk arkitekter)​​​​​

Illustrasjon av Ny Sikkerhetspsykiatri, pasientrom

Illustrasjon: Helse Sør-Øst (Ratio og Bølgeblikk arkitekter)​​​​​

Illustrasjon av Ny Sikkerhetspsykiatri, pasientrom

Illustrasjon: Helse Sør-Øst (Ratio og Bølgeblikk arkitekter)​​​​​

Skisse golfbane