Økt behov for stråleterapeuter

«Vi kommer til å få et økt behov for stråleterapeuter i årene som kommer med tanke på protonsenteret som skal stå klart i 2024.» Irene Berntsen jobber som seksjonsleder ved seksjon for stråleterapi i Kreftklinikken, lokalisert på Radiumhospitalet og Ullevål. Hun kan informere om at det i 2024 er vedtatt å etablere protonterapi i Norge - med et senter ved OUS og et senter ved Haukeland Universitetssykehus. En tverrfaglig gruppe ved OUS jobber i samarbeid med Haukeland Universitetssykehus med kompetanseutvikling inn mot denne protonbehandling.

Kompetanseheving satt i system

OUS har etablert et oppstartprosjekt som del av programmet Nytt Radiumhospital. Prosjektets mål er ifølge seksjonsleder Irene Berntsen å sikre at sykehuset er klart til å ta i bruk nytt bygg og utstyr for protonterapi, samt starte behandling og inklusjon til kliniske studier 2024.

Maziar Hervani, representant fra tverrfaglig gruppe i OUS, kan informere om at kompetanseheving satt i system i stor grad vil sikre at stråleterapeutene får tilfredsstillende kompetanse til å ivareta nødvendige funksjoner for å behandle pasienter med protoner. 

Kompetansen skal utvikles gjennom kurs og opplæring arrangert av sentrale organisasjoner innen onkologi, kolleger ved andre protonsentre i Europa/verden, utstyrsleverandører, samt intern opplæring og egenstudier. Seksjonsleder legger til at det utarbeides kompetanseplaner for alle involverte yrkesgrupper, hvor særlig stråleterapeuter, onkologer og medisinske fysikere har en sentral rolle. ​​

Studentaktivitet i Seksjon for stråleterapi

Bilde av Seksjonsleder Irene Berntsen

Seksjonsleder Irene Berntsen

Irene Berntsen forteller entusiastisk at seksjonene hvert år tar imot studenter fra videreutdanning i stråleterapi fra OsloMet og bachelorstudenter i radiografi fra OsloMet, NTNU Gjøvik og Universitetet i Sør-Øst Norge, campus Drammen.

Siden 2015 har seksjonen lagt vekt på å tilrettelegge for et internt opplegg for bachelorstudenter i praksis. Dette er ikke bare viktig for å sikre at læringsmål oppnås, men også for å vekke en fremtidig interesse for videreutdanning innen stråleterapi. Det er nødvendig å rekruttere mange inn i strålemiljøet fremover! Et viktig virkemiddel er å sikre god læring ved at det blant annet arrangeres egen casebasert undervisning innenfor doseplanlegging, som deretter avsluttes med en workshop som arrangeres av seksjonens stråleterapeuter.

Videreutdanning i stråleterapi

«Vårt yrke er dynamisk og følger den teknologiske utviklingen innen stråleterapiteknikker», forteller fagutviklingsstråleterapeut Kine Berget. Seksjonen deltar i et samarbeidsråd med videreutdanningen ved OsloMet - dette for å optimalisere at både undervisning og praksis er i tråd med kompetansebehovet.  Hun understreker at det er viktig å ha en aktiv rolle for å kunne justere læringsmål og optimalisere innholdet i praksisstudiene.
Bilde av Maziar Hervani og Kine Berget

Maziar Hervani og Kine Berget​

Som ledd i innføring av protonbehandling i Norge, er planen vår å tilpasse videreutdanningen med et eget frittstående emne innen protonbehandling, som også kan tilbys ferdig utdannede stråleterapeuter.​

«Til de som vurderer å søke videreutdanningen i stråleterapi, har jeg bar ene ting å si -  søk!»

Bilde av Stråleterapeut student Thea Fjæraaer

Stråleterapeut student Thea FjæraaerThea Fjæraaer er snart ferdig utdannet stråleterapeut på OsloMet. Da pandemien traff landet i 2020 mistet dessverre hennes kull store deler av stråleterapiundervisningen, samt hele stråleterapipraksisen. Likevel følte hun at stråleterapi virket veldig spennende, og valgte derfor å gå dirkete fra radiografutdanningen til videreutdanningen i stråleterapi.

I grunnutdanningen ble jeg fascinert over at det ikke finnes en enkel  kur for kreft, men at forskning i dag har kommet så langt at vi likevel kan kurere en stor andel pasienter. Det vekket min nysgjerrighet for stråleterapeutyrket.

Som stråleterapeut får man en helt annen kontakt med pasientene sammenliknet med det å være radiograf -  ettersom vi møter pasientene gjentatte ganger gjennom deres behandlingsløp. For min del gjør det stråleterapeutyrket svært givende!

Jeg var så heldig å få tildelt praksisplass ved strålebehandling 3 på Ullevål. Som nevnt så hadde jeg ingen stråleterapipraksis fra før - knapt sett en lab, men de tok meg imot med åpne armer og inkluderte meg fra dag én.  Jeg ble «kastet ut i det» - under kontrollerte forhold selvfølgelig, så læringskurven var bratt. Personlig lærer jeg best av å bli litt «kastet ut i det».  For meg kjennetegner et godt læringsmiljø inkludering og mestring - det å bli inkludert i arbeidsoppgavene, og ikke bare satt til siden for å observere konstant. 

Det er ett litt krevende år med mye pensum på kort tid, men man blir tatt godt hånd om og får god hjelp underveis. I tillegg bygges det i dag flere strålesentere som igjen betyr et større behov for flere stråleterapeuter. Så, til de som vurderer å søke videreutdanningen, sier jeg det igjen -  søk!​​​

Sist oppdatert 29.11.2022