Fire nye portører uteksaminert

Denne sommeren gikk fire kandidater opp til fagprøven i portørfaget ved OUS. De er nå godt skikket til å utføre sikker og omsorgsfull forflytting og transport av pasienter og brukere ved OUS og kan bidra til et optimalt pasientforløp.

Nyutdannede portører
Fra venster: Thea Kanten Bjone, Sander Strømbu Hansen, Øystein Waagan og Morten Olsen

​Våre nyutdannede portører har lært å drive helsefremmende arbeid hvor det handler om å identifisere og rapportere fysiske og psykiske behov hos pasienter og brukere i deres miljø, under transport, forflytning og ved sikring.

Videre har de drøftet etiske dilemmaer knyttet til yrkesutøvelsen som portør, og lært seg å forstå og følge medisinskfaglig instrukser og veiledninger. En portør skal også kunne observere og rapportere om mulige endringer i allmenntilstanden til pasienten og brukeren under transport. De skal forstå og utføre helsefaglige støttefunksjoner, og kunne begrunne og iverksette tiltak ved sykdom og skade i samarbeid med annet helse- og innsatspersonell.

Fokus på kommunikasjon og samhandling

Portørfaget handler om å kommunisere med og vise profesjonell omsorg for pasienter, brukere og pårørende. Hovedområdet handler også om kommunikasjon og samhandling med kolleger og annet helse- og innsatspersonell på tvers av fagområder om tilstanden til pasienter og brukere. Det er nødvendig å ha egenskaper som empati, respekt og toleranse for å ivareta pasientene og brukernes selvfølelse og integritet. Det handler også om å avgi rapporter og bidra til et omsorgsfullt pasient- og brukerforløp. Lærlingene har fått trening i tverrfaglig samarbeid, tydelig og faglig korrekt kommunikasjon. Ulike kommunikasjonsteknikker og konflikthåndtering inngår også i utdannelsen i tillegg til regelverk om taushetsplikt og personvern.

Ulikt studieprogram og utdanningsløp

Tre av kandidatene har gått to år på videregående skole og deretter jobbet som lærlinger i to år ved OUS. Den siste av kandidatene har vært praksiskandidat i fem år.

– Det som har vært likt for alle disse fire kandidatene, er at de fra dag en har de vist stor interesse for faget, vært svært pliktoppfyllende og ikke minst meget ansvarsbevisste. Det vil si hat de har vært flinke til å si ifra om ting som ikke har vært ok. De har ikke vært redde for å si fra og stille krav til oss som lærebedrift og ledere. Disse egenskapene gjenspeiler seg også i karakteren de fikk på sin fagprøve som alle bestod til Meget godt.

– Dette er rett og slett imponerende og noe alle vi involverte er riktig stolte av, forteller seksjonsleder ved portørenheten Ullevål, Eivind Marigård.

Stole nyutdannede portører
 

Fra venster: Øystein Waagan, Thea Kanten Bjone, Sander Strømbu Hansen og Morten Olsen

Hvordan har tiden som lærlinger ved OUS vært?

– Jeg trives veldig godt som lærling her hos OUS! Jeg startet her i praksis når jeg gikk på videregående og visste allerede da at dette var fagbrevet jeg ville ta. Jeg skal ta et fagbrev til som Helsefagarbeider, og et tredje år som lærling. Dette fordi det er en god mulighet med tanke på at jeg da får to fagbrev i løpet av tre år. Det er veldig fint å ta med seg videre i livet sier Thea Kanten Bjone.

Øystein Waagan synes det er en veldig givende jobb hvor man får sett veldig mange forskjellige folk i ulike faser av livet. Jeg har storkost meg som lærling og er kjempefornøyd med valget mitt sier han.

– Jeg har trivdes veldig godt som lærling i OUS. Jeg har hatt en god tid her og lært mye som jeg kommer til å ta med videre. Dette er en veldig givende jobb med varierte dager som utfordrer deg både fysisk og psykisk, og man får et innblikk i hvordan sykehuset fungerer. Framover vil jeg jobbe her som fast en stund og få mer erfaring kan Sander Strømbu Hansen fortelle.

Morten Olsen er praksiskandidat og har jobbet som portør hos oss i fem år. Dette er også kravet for å kunne gå opp til en fagprøve, både teoretisk og praksis.

– Jeg har lenge hatt lyst til å jobbe som portør, og for fem år siden fikk jeg muligheten. Jeg trives i et yrke der det er varierte arbeidsoppgaver, høyt tempo også jeg liker å jobbe med mennesker. Som portør får du se og lære mye innenfor sykehuset, og yte service for pasienter, pårørende og kolleger. Ingen dag er lik, det liker jeg! Nå har jeg bestått fagprøven og er stolt av det forteller Morten.

Veien videre er litt forskjellig

Thea skal over som lærling i Helsefag. Der skal hun gå i ett år, før hun forhåpentligvis får dette fagbrevet også. Sander og Øystein håper på fast jobb på sykehuset, og Morten flyr nok rundt i korridoren på Ullevål i mange år til.

– De er alle godt skikket til å bistå alle pasientene og avdelingene ved sykehuset nå.
Vi håper dere tar godt imot de og sørger for at de finner seg til rette. De har vist stor innsats og eksamen har de bestått med glans og fått gode karakterer alle sammen. Vi ønsker de velkommen og lykke til. Jeg vil til slutt på vegne av alle portørenheter i OUS, gratulere dere med fagbrev og si vi er skikkelig stolte av dere sier Marigård.

Sist oppdatert 04.07.2023