Rapport om brukermedvirkning i TSB

Hvordan ivaretas brukermedvirkning i norsk rusbehandling? Denne rapporten er basert på intervjuer med 48 ledere i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Denne rapporten ble publisert i 2014 og oppsummerer resulatene fra en nasjonal kartlegging om hvordan brukermedvirkning i praksis ivaretas i helseforetak og hos private avtaleparter som driver tverrfaglig spesialisert rusbehandling. 

Bilde av forside på publikasjon
Les elektronisk versjon av rapporten

​​

Sist oppdatert 25.08.2022