Tekst

Nyhetsartikler om TSB

Les fag- og nyhetsartikler om TSB skrevet av Nasjonal kompetansetjeneste TSB.

​​​

 • Abstrakt bilde av kvinne står på en ås og ser utover en by
  14. september 2023
  Fremtidens rus- og avhengighetsbehandling

  En fremtidsstudie om rus- og avhengighetsbehandling skal bidra til bedre forståelse for hvilke utfordringer og muligheter vi som jobber i feltet står overfor frem til 2035.

 • En gruppe mennesker i svart-hvitt
  3. mai 2023
  Hvordan skape verdi gjennom en digital plattform for TSB?

  Ledere og fagfolk i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er med på å utvikle tjenester og kunnskapsgrunnlag. En digital plattform for fagområdet skal hjelpe dere i dette arbeidet, men er også et nyttig verktøy i veiledning og henvis...

 • Handlingsplan kliniske studier
  30. august 2022
  Flere pasienter i TSB må delta i kliniske studier

  Innen 2025 skal fem prosent av pasientene i spesialisthelsetjenesten delta i kliniske studier. Dette er regjeringens visjon. Hva betyr det for TSB?

 • Myndighetskrav og normerende virkemidler

  Norske fagmyndigheter utvikler og formidler krav, anbefalinger og råd som skal støtte tjenestene til å levere tjenester med god kvalitet. Hvilke råd gjelder for TSB og hvem av dem veier tyngst?

 • En gruppe mennesker som sitter i et rom
  Brukerråd i TSB

  Kunnskapsbasert praksis innebærer at tjenestene tar utgangspunkt i forskning, klinisk erfaring og brukererfaring. Det er derfor en nasjonal anbefaling å ha brukerråd på alle relevante nivå for å sikre brukermedvirkning på systemnivå.

 • Foto av Hanne Brorson
  Svekket kognitiv funksjon – en risikofaktor for å droppe ut fra rusbehandling

  En av de største risikofaktorene for drop-out fra rusbehandling er nedsatt kognitiv fungering. Alle som arbeider med rusbehandling bør derfor vite hvorfor kognisjon er viktig, og ta hensyn til pasientens kognitive fungering i behandling.


Denne nettsiden driftes av Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Sist oppdatert 17.03.2023