Fem kjappe med Kristin Holum Smedsrud

Klinikksjefen ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ved St. Olavs Hospital, får energi når teamet lykkes i å nå viktige mål. – Det er det som inspirerer og gir aller mest energi på jobb, sier hun som svar på "fem kjappe".

Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Publisert 18.05.2017
Sist oppdatert 07.08.2023
Foto av Kristin Holum Smedsrud

​– Hva er den viktigste kunnskapen som dine pasienter har gitt deg?

– Det er håp selv i en situasjon som kan fortone seg som håpløs.

– Hvilke forskjell ønsker du å gjøre som leder? 

– Det å bidra til å skape gode møter mellom mennesker. Dette er også visjonen til klinikken. Den handler om å skape gode møter med våre pasienter, mellom kolleger og med våre samarbeidspartnere.  Vi har nok alle erfart at vi ikke alltid lykkes like godt med det. Like fullt er det en visjon vi bør strekke oss mot hver eneste dag.

– Hva er suksesskriterium nr 1 i behandling av rus- og avhengighetslidelse?

– For å kunne hjelpe andre er det av avgjørende betydning at vi evner å skape en trygg og tillitsbasert relasjon til pasienten.  I denne sammenheng er det også vesentlig å inneha et ekte engasjement og evne til å formidle håp.

– Hvilken bok har inspirert deg mest i forhold til jobben du gjør nå?

– Jeg setter stor pris på gode bøker og har alltid en bok på nattbordet. Aller best liker jeg romaner som beskriver relasjoner mellom mennesker, og mange bøker har vært til inspirasjon også for jobben jeg gjør som leder. Jeg leste nylig en bok av Bryce Courtenay, «Kraften av en».  Den handler først og fremst om å stole på egen styrke, men også om at enkeltpersoner kan utgjøre en stor forskjell i andres liv. Kan virkelig anbefales.

– Dette gir meg ny energi:

– Jeg får enormt med energi når vi som team lykkes i å nå viktige mål. Det er vel det som inspirerer og gir aller mest energi på jobb. For øvrig får jeg energi gjennom fysisk trening. På klinikken er det tilbud om trening i arbeidstid, og det er alltid artig å treffe gode kollegaer til trening i klinikkens gymsal. Privat høster jeg mye energi i samvær med gode venner eller familie.

Kort om Kristin

​Navn: Kristin Holum Smedsrud

​Stilling: Klinikksjef ved St. Olavs hospital, Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin

Født: 1965

Utdannelse: Klinisk sosionom

På skrivebordet nå: Et «lite inferno» av forskjellige saksdokumenter og med stor variasjon på type saker. Men la det ikke være noen tvil – jeg opplever å ha verdens beste jobb.​