Hvordan skape verdi gjennom en digital plattform for TSB?

Ledere og fagfolk i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er med på å utvikle tjenester og kunnskapsgrunnlag. En digital plattform for fagområdet skal hjelpe dere i dette arbeidet, men er også et nyttig verktøy i veiledning og henvisning. Verdien skaper vi sammen! Se hvordan her.

Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Publisert 03.05.2023
En gruppe mennesker i svart-hvitt

​TSB i Norge er en plattform med oversikt over alle TSB-tjenester i landet. TSB består av et mangfoldig tilbud, med et bredt spekter av ulike intervensjoner og tilnærminger. Men tilbudet er uoversiktlig, og ofte godt gjemt i helseforetakenes struktur. 

Vi i Nasjonal kompetansetjeneste TSB skaper arenaer for nettverk mellom dere som jobber i TSB, slik at kunnskap og erfaringer som utvikles ett sted, kan bli delt og komme andre til gode. Plattformen TSB i Norge skal bidra til nettopp dette – å fremme nettverk og samarbeid. 

Vi tror det er tre suksesskriterier for at TSB i Norge skal lykkes med dette:

1) Bruksverdi

Plattformen er et nyttig arbeidsverktøy for å løse hverdagens oppgaver. Pasientene har rett til valg av behandlingssted og TSB har tradisjon for at pasientene blir hørt. Men hvilke behandlingssteder tilbyr det pasienten har behov for? En god oversikt over alle behandlingstilbudene er viktig når dere skal finne et egnet sted. 

Veiledning er en viktig del av arbeidet deres. Nettsiden kan vises frem i veiledning av pasienter, pårørende og henvisende instanser, og gi nyttig informasjon om hva som finnes av behandlingsmuligheter i TSB. Flere av dere har også undervisning for samarbeidspartnere i kommunene, andre deler av spesialisthelsetjenesten eller internt. Da kan du også bruke oversikten over TSB når du forteller om behandlingstilbudene.

Jobber du med analyse? Da er det mye informasjon du kan innhente om tjenestetilbudet over hele landet.

​«Hvis pasienten man får henvist har kompliserte tilstander, så vil man se etter informasjon om hvilke yrkesgrupper som jobber der – har de psykologer, leger? Og har de nok leger, og ikke bare noen få? Hvis pasienten har mye somatiske tilleggslidelser så må stedet ha god legedekning.»​
– Utdrag fra innsiktsintervju i forbindelse med utviklingen av plattformen

2) Sosial verdi

Plattformen TSB i Norge tilfører verdi gjennom å være et utgangspunkt for at behandlingsenheter i TSB kan finne og kontakte hverandre, og knytte nettverk på tvers av virksomheter og geografi. Dere forteller oss at dere er interessert i å vite hva andre TSB-enheter holder på med, hvordan de jobber og hvordan de organiserer sine tjenester. Hvem bruker de samme metodene som dere? Finn dem – knytt nettverk – og lær av hverandre! 

Dere som er ledere jobber stadig med å videreutvikle tjenestene deres. Kanskje skal dere etablere nye tjenester eller omorganisere? En god hjelp i dette arbeidet kan være å finne andre TSB-enheter å sammenligne seg med. Hvordan har de organisert og bemannet sine tjenester?

«Til enhver tid er jeg interessert i hva andre holder på med, og hvordan de organiserer sine tjenester. For eksempel driver vi hos oss med traumebehandling, pårørendegrupper, mentaliseringsbasert terapi og så videre. Hvor driver de med tilsvarende tilbud? Kan vi skape et nettverk med dem? Finne en felles faglig plattform? Det er interessant med hensyn til utvikling og organisering av tjenestetilbudene.»
– Utdrag fra innsiktsintervju i forbindelse med utviklingen av plattformen​

3) Deres bidrag!

Det tredje suksesskriteriet er et fellesskap av engasjerte ledere og fagfolk som bruker plattformen aktivt og bidrar til å forbedre den kontinuerlig. Dere leverer informasjon om tjenestene deres – direkte i plattformen – og dere får glede av informasjonen som andre deler om sine tjenester. Dere bruker plattformen som et verktøy for å styrke nettverket og samarbeidet med andre TSB-enheter, og for å finne rett behandlingstilbud til pasientene. Da er det viktig at informasjonen som finnes om tjenestene er riktig og oppdatert – minst en gang i halvåret. 

«Hvis jeg var ansvarlig for min TSB-enhet sin profil på plattformen, så ville jeg prioritert å oppdatere informasjonen ofte – så lenge jeg vet at informasjonen brukes av noen.»
– Utdrag fra innsiktsintervju i forbindelse med utviklingen av plattformen​

Ser du nytteverdien og læringsverdien av plattformen TSB i Norge? Og vil du bruke den aktivt?

 

​​