Håndbøker og andre publikasjoner

Her kan du lese eller laste ned håndbøker og andre publikasjoner som er relevante for rusbehandling.

Illustrasjon av en bokhylle

ACT-håndbok – inkludert en beskrivelse av FACT-modellen

Nasjonal kompetansetjeneste ROP

Aktivitetshåndboken – fysisk aktivitet i forebygging og behandling (veileder)

Helsedirektoratet

Aktivitetshåndboken for dummies (tipshefte)

Aktivitetsallansen

Anabole-androgene steroider – kunnskap og veiledning i diagnostikk og behandling (håndbok)

​Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Arbeidsrettete ​tiltak - pasienter og pårørendes erfaringer​

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse – Erfaringskompetanse.no

​Asperger syndrom og rus – kunnskap og veiledning i diagnostikk og behandling (håndbok)

Nasjonal komp​etansetjeneste TSB og Nasjonalt kompetansesener for Nevroutviklingsforstyrrelser og Hypersomnier

Brukeransettelser – håndbok for arbeidsgivere som skal ansette erfaringskonsulenter

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse – Erfaringskompetanse.no

Dataspillavhengighet – behandlingsmanual for dataspillavhengige ungdommer

Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) 

Den gode hjertebanken – fysisk aktivitet som et tilbud i behandlingen (inspirasjonshefte)

Rådet for psykisk helse og
Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon

FACT-håndbok – visjon, modell og organisering

Nasjonal kompetansetjeneste ROP

Historien om spesialiteten i rus- og avhengighetsmedisin – Langsomt ble faget vårt eget (festskrift)​

Den norske legeforening

Housing first – Metodehåndbok

Husbanken og Helse Vest

Individuell plan

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse – Erfaringskompetanse.no

IPS-kval​itetshandbok 

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA)

Kulturformidlingsintervjuet – et klinisk verktøy i tverrkulturell kommunikasjon

Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse og
Nasjonal kompetansetjeneste ROP

Lommerus – en guide for helsepersonell til bedre behandling av rusmedisinske problemstillinger i sykehus

Helse Bergen

Menneskerettigheter og rus (rapport)

Norges institusjon for menneskerettigheter

Motiverende intervju (verktøykasse)

Kompetansesenter rus – region sør (KORUS Sør)

Rusmiddelkunnskap for tilsatte i kriminalomsorgen (håndbok)

Kriminalomsorgens utdanningssenter

Russamtalen – Alternativ til reaksjon på bruk av rusmidler for innsatte (håndbok)

Kriminalomsorgens utdanningssenter 

Seksuell helse – eMetodebok

Sex og Samfunn​

Vet du om flere håndboker, manualer eller andre publikasjoner som kan være til nytte for ansatte i TSB? Tips oss gjerne på tsb@ous-hf.no​!


Publikasjoner fra Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Sist oppdatert 25.01.2023