Fem kjappe med Jon Aasmund Sandsberg

Jon Aasmund Sandsberg har nylig gått inn i stillingen som avdelingssjef for Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ved Sykehuset Østfold, og går fra seksjonslederstilling i samme avdeling. I den anledning har vi bedt ham svare på fem kjappe spørsmål.

Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Publisert 04.02.2021
Sist oppdatert 04.08.2023
En mann iført hvit skjorte

​– Hvilke muligheter gir jobben din deg til å forbedre behandlingstilbudet til pasienter med rus- og avhengighetsproblemer?

– Jeg får anledning til å jobbe sammen med flinke seksjonsledere på døgn- og poliklinikkseksjoner i vår avdeling. Sammen har vi et overordnet perspektiv på behandlingstilbudet vi gir, og kan legge planer for gode forbedringsprosesser.

– Jeg representerer avdelingen i klinikkens ledergruppe, og får der muligheten til å fremme rus- og avhengighetsfaglige problemstillinger i en større sammenheng. Jeg tror at vårt fagområde skal bli mer integrert i spesialisthelsetjenesten for øvrig og derigjennom u​tvikle behandlingstilbudet vårt på flere arenaer.

​Vil være en god diskusjonepartner lokalt​

– Hvilken forskjell ønsker du å gjøre som leder?

– Jeg ønsker å være en tilgjengelig og synlig leder som blir betraktet som en relevant og god diskusjonspartner med tanke på de prosessene som foregår lokalt. Jeg er opptatt av at alle medarbeidere opplever muligheten til – og forventningen om – å være med på å utvikle vårt fagområde i smått og stort. Jeg synes også det er viktig å bidra til å bevare det tverrfaglige perspektivet i våre tjenester.

– Hva er suksesskriterium nr 1 i behandling av rus- og avhengighetslidelse?

– Jeg vurderer at tverrfaglighet er suksesskriterium nr 1. Dette tangerer også det helt sentrale ved å se seg selv og sitt arbeid som en del av en større sammenheng. Rus- og avhengighetsbehandling har mange sider ved seg, og mange aktører. Dette gjør samhandling og samarbeid særdeles viktig.

​​​Bruker erfaring med pasientarbeid i lederskapet

– Hvilken tidligere arbeidserfaring har inspirert deg mest i jobben du gjør nå?

– Jeg har tidligere jobbet mye med direkte pasientarbeid i TSB, og har god kjennskap til de basale tjenestene som avdelingen tilbyr. Disse erfaringene er inspirerende for meg også i arbeidet som avdelingssjef.

– Hvor er TSB om 10 år?

– TSB er et relativt nytt fagområde i spesialisthelsetjenesten som er i en spennende utvikling. Jeg ser for meg et styrket medisinskfaglig perspektiv i fagområdet. Jeg tror også at vi vil se en tydeligere oppgavefordeling mellom tjenestenivåene.

Kort om Jon Aasmund

​Navn: Jon Aasmund Sandsberg

Stilling: Avdelingssjef ved Avdeling for rus og avhengighetsbehandling i Sykehuset Østfold

Alder: 55

Utdannelse: Psykologspesialist

På skrivebordet nå: En kopp kaffe og en rapport om IPS som for øvrig er et ypperlig samhandlingstiltak i flere av våre seksjoner.


​​