Fem kjappe med Frode Dunsæd

Avdelingssjefen ved ARA i Sørlandet sykehus, Frode Dunsæd, er nestemann ut til å svare på fem kjappe spørsmål fra NK-TSB. Bli bedre kjent med hans ambisjoner hva gjelder forebygging, samarbeid og ikke minst kunstig intelligens.

Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Publisert 15.12.2020
Sist oppdatert 04.08.2023
Foto av Frode Dunsæd

​– Hvilke muligheter gir jobben din deg til å forbedre behandlingstilbudet til pasienter med rus- og avhengighetsproblemer?

Den viktigste delen av jobben i hverdagen er å sørge for god samkjøring og for at ansatte har gode rammer for å kunne gjøre jobben sin. Jobben gir også mulighet til å være med i utviklingen av fremtidens helsetjeneste – vi har fortsatt en jobb å gjøre når det kommer til samkjørte og sammenhengende tjenester på tvers av fagområdene – kanskje særlig for ROP-pasienter og for pasienter i somatikken. Undersøkelser har vist at kanskje så mange som 30% av innleggelser i somatisk sykehusavdeling er rusutløste/rusrelaterte – her bør vi tenke forebygging.

​ Vil være en man kan stole på

– Hvilken forskjell ønsker du å gjøre som leder?

Det er en strofe fra Håvamål som jeg har med meg i livet – Fe dør, frender dør, en sjøl dør på samme vis. Men ordets glans skal aldri dø i ærefullt ettermæle. Jeg ønsker å være en som ansatte og ledere over meg kan stole på – at jeg kan være ydmyk for andres perspektiver, og at jeg kan være tydelig på det jeg tror på. Se ellers punkt 5 for hva jeg ønsker å være med på å utrette som leder.

– Hva er suksesskriterium nr 1 i behandling av rus- og avhengighetslidelse?

Det er ikke lett å skulle plukke ut ett enkelt kriterie – vi treffer vidt forskjellige mennesker med ulike behov. Men om jeg likevel skulle prøve meg, måtte jeg få lov til å velge to ting.

  • Tid: Det er viktig at en gir seg selv tid – hver dag uten rus bygger på den forrige og over tid kan man nå sine mål.
  • ​Kaptein i eget liv: Andre kan være medvandrere og støttepersoner, men den viktigste erkjennelsen er at man selv må være kaptein i livet sitt. Og at en god kaptein tar ansvar og er både tydelig og romslig.​

Hvilken tidligere arbeidserfaring har inspirert deg mest i jobben du gjør nå?

– Jeg har flere ganger opplevd at tidligere pasienter kommer bort til meg for å fortelle litt om hvordan de har det og ber meg hilse til ansatte som har betydd noe for dem. Dette er noe av det kjekkeste jeg vet – våre klinikere gjør en viktig jobb og det er både inspirerende og givende å få lov til å være en tilrettelegger i dette arbeidet.

​​Mer kunstig intelligens i TSB

Hvor er TSB om 10 år?

– Etableringen av egen spesialitet for legegruppen har vært et viktig steg inn i fremtiden. Om 10 år har vi etablerte basistjenester ved alle sykehus, med en fungerende akuttlinje, formalisert kontakt med somatisk sykehusavdeling og et tett samarbeid med PHV for pasienter i behov av samtidige tjenester. Vi har også fått ryddet og tydeliggjort oppgavefordelingen mellom sykehus og kommune, med integrerte journalløsninger mellom kommunal helsetjeneste og sykehus. Og våre dataprogrammer har fått en egen kunstig intelligens som står for koding og rapportering.

Kort om Frode

Navn: Frode Dunsæd

Stilling: Avdelingssjef ved Sørlandet sykehus

Alder: 47 år

Utdannelse: Sykepleier med mastergrad i psykisk helsearbeid

På skrivebordet nå: Hjemme: Arbeidstegninger på tilbygg. På jobb: Resultat av kulturkartlegging i klinikken.

​​