Fem kjappe med Frank Nohr

Frank Nohr, rådgiver i Helse Nord RHF, jobber på systemnivå for å utvikle TSB i regionen.

Nasjonal kompetansetjeneste TSB
Publisert 08.10.2020
Sist oppdatert 03.08.2023
En mann med briller

​– Hvilke muligheter gir jobben din deg til å forbedre behandlingstilbudet til pasienter med rus- og avhengighetsproblemer?

– Jeg – eller Helse Nord RHF – har en byråkratisk rolle og tilnærming i å bidra til å utvikle rus- og avhengighetsbehandling i spesialisthelsetjenesten. Helse Nord RHF har "sørge for-ansvar", som blant annet innebærer at pasienter skal få mest mulig like muligheter til å få hjelp for sine avhengighetshetslidelser, uavhengig av bosted. Denne innretning gjelder både for spesialisthelsetjenester i helseforetak og private tilbud med avtale med Helse Nord RHF.

– I 2019 utarbeidet vi, sammen med helseforetak og brukerorganisasjoner, en fagplan for fagfeltet i Helse Nord. Planen gir retning for satsningsområder frem til 2025 og angir noen prioriteringer, både faglig og økonomisk, i foretaksgruppen. Universitetssykehuset i Nord-Norge har nå startet opp med akutt TSB og vi initierer til økt satsing på polikliniske tilbud i regionen.

– Hvilken forskjell ønsker du å gjøre?

– Jeg ønsker å påvirke tjenestene til å:

  • Involvere brukere og pårørende i utvikling av tjenester
  • Samarbeide regionalt, det vil si på tvers av helseforetak og private tilbud
  • Samarbeide godt og aktivt med primærhelsetjenesten og andre relevante samarbeidspartnere
  • Ta i bruk og utvikle nye utrednings- og behandlingsmetoder

– Hva er suksesskriterium nr 1 i behandling av rus- og avhengighetslidelse? 

– På systemnivå vil jeg fremheve betydning av å tilby et variert spekter av behandlingstilbud som er tilgjengelig, i form av at pasienter (og pårørende) får rett hjelp, på rett sted og til rett tid.

– Hvilken tidligere arbeidserfaring har inspirert deg mest i jobben du gjør nå?

– Som tidligere leder av en avdeling innen psykisk helse for barn og unge, så jeg betydningen av:

  • Høy faglig kompetanse
  • Variasjon av type menneskelige egenskaper hos helse- og sosialfaglig personell som skal samarbeide med mennesker i krise
  • Å stimulere pasienter til i størst grad å eie sin egen utvikling
  • At helse- og sosialfaglig personell og pasient/pårørende har felles forståelse av arbeidet som skal nedlegges i en utrednings- og/eller behandlingssekvens 

– Hvor er TSB om 10 år?

– Det er mulig at avhengighetsproblematikken endrer seg noe, kanskje vil avhengighetsproblematikk rundt gaming/gambling øke, og ting tyder på at vi må bredde ut våre behandlingstilbud i større grad til personer over 60 år. Det foregår en del arbeid rundt medikamentell behandling/stabilisering som kan bidra til økt livskvalitet for mange. Vi er flinkere til å fange opp pasienter med avhengighetsproblematikk i andre deler av spesialisthelsetjenesten, og tilbyr disse tidligere oppfølging/behandling enn i dag. 

– Endringsarbeid tar ofte lang tid. Jeg tror derfor ikke på revolusjonerende omveltninger i feltet over en 10 års periode.

Kort om Frank

​Navn: Frank Nohr

Stilling: Rådgiver i seksjon for psykisk helse og rus, Helse Nord RHF

Alder: 51

Utdannelse: Vernepleier

På skrivebordet nå: Anskaffelse av private spesialisthelsetjenester innen TSB i Helse Nord

​​