Europeisk aniridi konferanse 2024

Den europeiske aniridi konferansen holdes i Stockholm, Sverige 31. mai – 2. juni 2024. Registreringen for konferansen er nå åpen for alle interesserte.

En by ved siden av en vannmasse

Foto: European Aniridia Conference

Den europeiske aniridi konferansen holdes for syvende gang i år.

Påmelding

For mer informasjon og påmelding gå inn på konferansens nettsted (7th European Aniridia Conference).

Nordisk møte

I tillegg til hovedkonferansen vil det være et nordisk møte som fokuserer på tema livskvalitet og mestring for personer som lever med aniridi.

Les mer om det nordiske møtet på konferansens nettsider.

 

Sist oppdatert 25.01.2024