Fagkurs

Webinar om søvnvansker

Webinaret retter seg mot fagpersoner i habiliteringstjenesten for barn og unge i Helse Sør-Øst.

18.
januar
2024
  1. 18. jan. 2024, 12:00 - 15:00
Påmelding

Tid og sted

Når

  1. 18. jan. 2024, 12:00 - 15:00

Type arrangement

Webinar

Arrangør

Påmelding

Frist for påmelding: 11. jan. 2024
Her kan du melde deg på

Barn og unge med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser har en økt forekomst av søvnvansker. Søvnvansker er assosiert med psykiske helseplager og er aktuelt å vurdere i forbindelse med utfordrende atferd.

På webinaret gis en gjennomgang av ulike søvnvansker og utredning og kartlegging som bør gjøres for å sette inn relevante tiltak. Det vil også være fokus på hvordan en kan samarbeide med foreldre og kommunen rundt barn med søvnvansker.

Program

  • Søvnvansker hos barn i et familieperspektiv - Kari Øby.
  • Regulering av søvn og ulike søvnvansker hos barn og unge med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser, medisinsk undersøkelse ved søvnvansker og kartlegging av søvnvaner og søvnvansker Berit Hjelde Hansen, overlege, barne- og ungdomspsykiater, ph.d. og søvnspesialist ved Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier (NevSom).
  • Hvordan kan kommunen jobbe med søvnvansker hos barn med nedsatt funksjonsevne? - Gry Østby og Ebba Elise Boro Falch, Oslohjelpa Bydel Søndre Nordstrand, Hjemmeveiledningsteamet.

Behandlingslinje for utredning og behandling av utfordrende atferd - Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no) kan du lese mer om utredning og behandling av søvnvansker hos barn og unge med medfødte eller tidlig ervervede funksjonsnedsettelser.