Regional retningslinje for utredning av utviklingshemming hos voksne

Faglige retningslinjer har til hensikt å bidra til mer lik og kvalitetssikret praksis i helsetjenesten. Derfor har habiliteringstjenestene for voksne (HAVO) i Helse Sør-Øst samarbeidet om å gi ut en retningslinje for diagnostisk utredning av voksne ved spørsmål om utviklingshemming.

Retningslinje
Foto: Pixabay

Retningslinjen omhandler hele utredningsprosessen med vekt på anbefalinger for praksis.

Regional retningslinje for diagnostisk utredning av voksne ved spørsmål om utviklingshemming - mai 2021.pdf

​Retningslinjen er utarbeidet med utgangspunkt i RHABU sin retningslinje fra 2019 om diagnostisk utredning av barn og unge. Det vises til RHABU sin retningslinje for utdypninger, kunnskapsgrunnlag og metoderapport. Nettverket for ledere av habiliteringstjenestene for voksne i Helse Sør-Øst står ansvarlig for utgivelsen av retningslinjen for HAVO.​​

Sist oppdatert 02.05.2023