Psykisk helse hos barn og unge med intellektuell funksjonsnedsettelse og/eller autisme

RHABU har sammen med RBUP Øst og Sør og flere fagfolk utarbeidet en rapport som beskriver utredning og behandling av psykiske lidelser hos barn og unge med intellektuell funksjonsnedsettelse og/eller autisme.

barn på sykkel som støttes av forelder
Jente som lærer seg å sykle med støtte fra voksen. Foto: Shutterstock

​Barn og unge med intellektuell funksjonsnedsettelse og/eller autisme har en betydelig økt risiko for å utvikle psykiske lidelser, men symptomene kan bli oversett og feilaktig forklart med barnets grunnvansker.

Rapporten "God psykisk helse for alle: utredning og behandling av psykiske lidelser hos barn og unge med intellektuell funksjonsnedsettelse og/eller autisme" beskriver de ulike psykiske lidelsene, hvordan de kan komme til uttrykk hos denne gruppen barn og gir anbefalinger for utredning og behandling. Anbefalingene i rapporten vil også kunne være nyttige i arbeidet med barn og unge med kognitive, sansemessige og omfattende språk- og kommunikasjonsvansker uten utviklingshemming, men hvor det likevel er nødvendig med særlig kompetanse hos fagpersonene som skal utrede og behandle psykiske lidelser hos disse barna.

Rapporten henvender seg til fagpersoner både i kommunen og i habiliteringstjenesten og psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten. 

Rapport - God psykisk helse for alle.pdf

RBUP har flere kurs som omhandler temaer i rapporten og som er aktuelle også for fagpersoner i habiliteringstjenesten.

Her finner du oversikt over kursene ved RBUP Øst og Sør. 

Sist oppdatert 11.05.2023