Forsknings- og kvalitetsregister

RAAO har etablert Astma-, allergi- og overfølsomhetsregister

​RAAO har fått konsesjon og godkjenning til å opprette et generelt forsknings- og kvalitetsregister for astma, allergi og overfølsomhet.

Alle pasienter som kommer til RAAO blir fra 2018 invitert til å delta i registeret gjennom informert samtykke. Samtykket gjelder både register og biobank, da registeret kobles opp mot RAAOs generelle forskningsbiobank når denne er etablert.

Det vil bli lagt ut informasjon om all forskning som utgår fra Registeret - se Forskningssiden

Sist oppdatert 09.02.2018