Forskning

Biobank Astma, allergi og overfølsomhet

​RAAO har godkjenning av Datatilsynet og Regional Etisk Komité til Generell Biobank for Astma, allergi og overfølsomhet. Biobanken er knyttet til vårt generelle forsknings- og kvalitetsregister for astma, allergi og overfølsomhet.

Forskningsansvarlig/databehandlingsansvarlig: Oslo universitetssykehus HF
Ansvarshavende: Eva Stylianou

Sist oppdatert 06.12.2022