Illustrasjonsfoto

Regionalt palliativt team for barn og unge HSØ (PALBU)

Når et barn blir livstruende sykt, blir hver dag ekstra viktig. Derfor skal de barnepalliative teamene være et sted for kunnskap, veiledning og støtte både for pasienter, familier og helsepersonell.

Kontakt oss

Målet vårt er å bidra til at barn og unge med livstruende eller livsbegrensende tilstander skal få best mulig livskvalitet.

Barnepalliasjonens viktigste verktøy er avansert symptomlindring, helhetlig omsorg og tverrfaglig oppfølging over tid – for hele familien.


PALBU er et regionalt team med veiledende funksjon for hele Helse Sør-Øst, fra Lillehammer i nord til Kristiansand i sør.

Sist oppdatert 13.02.2023