Klinisk emnekurs i smerte for leger i primærhelsetjenesten.

Smerteklinikken ved Sykehuset Telemark tilbyr denne høsten et klinisk emnekurs for leger i primærhelsetjenesten. Målet med kurset er å øke kompetanse og samhandling innen smertebehandling regionalt.

Publisert 04.09.2023
Sist oppdatert 05.09.2023
Sjøkart

ReKS oppdrag

Fakta

 • ​Dato: ​Torsdag 2. november 2023 til fredag 3. november 2023
 • ​Klokken: ​09.00–17.00 (16.00)
 • ​Sted: ​Skagerak Arena, Skien
 • ​Kursavgift: ​4200 kroner (inkluderer lunsj, kaffe og pausemat)
 • ​Påmelding: Påmelding på deltaker.no​.
 • ​Kontaktperson: ​Eva Undall (45 42 66 65) og Tone Marte Ljoså (90 01 32 23)

Regional Kompetansetjeneste for Smerte (ReKS) har tatt initiativet til dette kurset på oppfordring og ønske f​​ra smertebehandlere i Helse Sør-Øst (HSØ). Kurset er godkjent av Den Norske Legeforening som et klinisk emnekurs for spesialisering innen allmennmedisin, og gir 15 poengs uttelling til videre- og etterutdanninger.
 
Vi har flere mål med å utarbeide og tilby dette kurset, blant annet å øke kunnskap om smerte og smertebehandling blant leger i primærhelsetjenesten. Videre ønsker vi å legge til rette for samhandling i smertebehandling i primærhelsetjenesten og med regionale smerteklinikker i HSØ. Til syvende og sist mener vi at dette vil øke kvaliteten på smertebehandling til pasienter med langvarig smerte i primærhelsetjenesten.

 • ​Stein Jarle Pedersen, Allmennlege, Ankerløkka legesenter, Moss
 • Andreas Pahle, Allmennlege, Bolteløkka legesenter, Oslo
 • Lars-Petter Granan, Smertemedisiner, ph.d., Avd. for smertebehandling OUS/ReKS​
 • Eva Undall, Smertesykepleier, smerteklinikken Sykehuset Telemark
 • Tone Marte Ljoså, Smertesykepleier, ph.d., pedagog, Avd. for smertebehandling OUS/ReKS

Førstemann ut – smerteklinikken ved Sykehuset Telemark

Eva Undall er smertesykepleier ved smerteklinikken Sykehuset Telemark. Hun har vært «primus motor» for å lage smertekurset, og er førstemann ut til å arrangere kurset. Leger i primærhelsetjenesten i Skien er dermed de første som får tilbud om å øke kompetansen sin innen behandling av- og samhandling rundt smertepasienter.​
Bilde av Eva Undall, smertesykepleier

Foto: Eva Undall.

 
Eva Undall er smertesykepleier ved smerteklinikken Sykehuset Telemark. Hun har vært «primus motor» for å lage smertekurset, og er førstemann ut til å arrangere kurset. Leger i primærhelsetjenesten i Skien er dermed de første som får tilbud om å øke kompetansen sin innen behandling av- og samhandling rundt smertepasienter.
Ved spørsmål om hva som er hennes motivasjon for å   
lage og tilby dette kurset, sier hun at det er å få dele kompetanse og erfaring de har smertebehandling ved Smerteklinikken i Skien: «Ved å øke forståelsen for hvor sammensatt opplevelsen av smerte er, kan vi lettere finne den rette behandlingen. Det er viktig å vite når vi skal behandle med medikamenter, og hvilke medikamenter som er aktuelle for hvilken tilstand. For å få til dette, er det nødvendig å skape et godt samarbeid mellom første- og andrelinjetjenesten». Det er nettopp disse temaene smertekurset handler om (program).​​
 
Eva sier videre at hun tror dette kliniske smertekurset for leger i primærhelsetjenesten fører til at pasienter med smerter får riktig behandling tidligere, og at de riktige pasientene blir henvist videre til rett tid. «Jeg håper at en konsekvens av å møtes [på kurs] kan være at vi lettere tar kontakt med hverandre, og utnytter mulighetene som ligger i Dialogmelding mellom første- og andrelinjetjenesten». 

Veien videre

Etter første gang vi arrangerer kurset i Skien, vil vi evaluere kurset på bakgrunn av erfaringer og tilbakemeldinger fra deltakere, forelesere og arrangør. På den måten vil vi kunne forbedre kurset, og gjøre det enda mer relevant. Målet er å tilby kurset ved regionale smerteklinikker i HSØ – og at vi øker kompetansen i behandling av- og samhandling rundt smertepasienter mellom første- og andrelinjetjenesten i hele regionen. ​​