Kontaktpersoner i prosjektorganisasjonen

Kontaktpersoner ved Ous

E-post: uxelbj@ous-hf.no
Telefon: 23 02 76 82

E-post: mariajhj@medisin.uio.no
Telefon: 23 02 68 28

E-post: towest@ous-hf.no
Telefon: 23 02 76 83

E-post: catels@ous-hf.no
Telefon: 23 02 66 84

Sist oppdatert 02.06.2023