Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt 23. november 2023

KLB inviterer med dette til årets erfaringskonferanse for kommuner som har fått tildelt prosjektmidler eller ønsker å søke om midler til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.

23.
november
2023
  1. 23. nov. 2023, 09:00 - 15:00
Påmelding

Tid og sted

Påmelding

Frist for påmelding: 31. okt. 2023
Delta

 

Photo

 

 

Mål

Dialog om tilskuddsordningen, prosjektarbeid, samt presentasjon av erfaringer fra noen prosjekter. 

Målgruppe

Prosjektledere, ledere og andre aktuelle aktører. Kommuner som ønsker å søke midler i 2024 er også velkommen til å delta.
 

Program 

Program


Konferansen arrangeres i samarbeid med Statsforvalteren i Oslo og Viken og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Kontakt