Rannveig Viste disputerer 8. desember 2023!

Både i Norge og flere andre europeiske land ble det registrert en markant økning i nye tilfeller av narkolepsi etter svineinfluensa pandemien, eller Influensa A (H1N1), og vaksinasjonskampanjen med Pandemrix-vaksinen vinteren 2009/10. Rannveig Viste og medarbeidere har sett på narkolepsi fra litt ulike vinkler for å forsøke å forstå hvordan sykdommen oppstår og utvikler seg, og for å undersøke om narkolepsi etter pandemien er samme sykdom som narkolepsi før pandemien. 8. desember forsvarer Rannveig Viste sin avhandling om dette.

Viste sitter ved et skrivebord med en datamaskin og en bærbar datamaskin

Foto: Marit Skram

Rannveig Viste disputerer 8. desember.

Avhandlingens tittel: 
Narcolepsy after the H1N1 pandemic - an immunogenetic approach for understanding post-H1N1 narcolepsy type 1 pathogenesis

eller på norsk: 

Narkolepsi etter H1N1 pandemien - en immunogenetisk tilnærming for å forstå sykdomsutvikling i narkolepsi type 1 

 

Disputasen holdes på Universitetet i Oslo, på Helga Engs hus på Blindern. Les mer om tid og sted på UIOs nettside.  Her kan du også lese et sammendrag av avhandlingen.

Prøveforelesning:

Prøveforelesningen starter klokken 10:15, og har temaet “Rapid-Eye-Movement Sleep Behavior Disorder (RBD) in Narcolepsy type 1 and Parkinson-like disorders – Differences and similarities”. Les mer om prøveforelseningen her (uio.no).

 

Til NevSoms forside

 

 

 

Sist oppdatert 24.11.2023