Barnesøvnkurs

Tre nasjonale søvnmiljøer dekker kunnskapshull om søvn

Det er lite søvn på pensum i helsefaglige utdanninger, og kompetansen om behandling er tilfeldig og ujevnt fordelt rundt om i landet, mener Berit Hjelde Hansen. Det er en av grunnene til at NevSom, SOVno og Norsk forening for søvnmedisin igjen arrangerer kurs for leger og annet helsepersonell om søvnforstyrrelser og -sykdommer hos barn og unge. I mars holdes kurset for tredje gang, denne gang i Trondheim.

En gruppe mennesker som smiler

Foto: Geir Mogen, Marit Skram, SOVno

Norsk forening for søvnmedisin, NevSom og SOVno, her representert ved hhv Morten Engstrøm, Berit Hjelde Hansen og Bjørn Bjorvatn, arrangerer for tredje gang kurs i barnesøvn.

Marit Skram, NevSom

 

Kurset «Søvnforstyrrelser og søvnsykdommer hos barn og unge» arrangeres av tre fagmiljøer for søvn; SOVno, Norsk forening for søvnmedisin og NevSom. 

- Tidligere har kursene vært veldig populære, og de har blitt raskt fulltegnet. Dette viser at interessen og behovet for kunnskap om søvnforstyrrelser og søvnsykdommer hos barn er stort blant leger og annet helsepersonell, sier Berit Hjelde Hansen fra NevSom.

Manglende krav til kunnskap om søvn

- Den store interessen for kurset handler kanskje om at hverken pediatri, barne- og ungdomspsykiatri eller allmennmedisin har formelle krav til kunnskap om det viktige fagområdet søvn og søvnmedisin, fortsetter hun. 

For å sikre god geografisk spredning har arrangørene denne gangen valgt å holde kurset i Midt-Norge, nærmere bestemt Trondheim.

- Kurset dekker et kunnskapshull, og bør etter hvert inn i de formelle utdanninger av leger og annet helsepersonell, mener Hjelde Hansen.

Kurset gir blant annet innføring i basal søvnfysiologi, en oversikt over symptomer, utredning og behandling av søvnsykdommer hos barn og ungdom, inklusive i spesielle kliniske populasjoner.

Kursledere er Berit Hjelde Hansen og Karoline Lode-Kolz.

Workshoppen (frivillig tilvalg) gir grundig innføring i ikke-medikamentelle behandlinger av insomni og døgnrytmelidelser.

Anbefalt og godkjent

Kurset er en del av en kurspakke som de søvnmedisinske miljøene anbefaler gjennomført hvis man ønsker å sertifisere seg som søvnekspert. Det er også godkjent av Norsk Legeforening med kursnr. 35667, og som vedlikeholdskurs av Norsk Psykologforening.

Program, påmelding og frist

Se program og meld deg på kurset hos deltaker.no 

Påmeldingsfrist er 31. januar 2024.

 

Til NevSoms forside

 

Sist oppdatert 06.12.2023