Forskning og utvikling

En viktig oppgave for oss er å øke kunnskap om kvinnehelse gjennom forskning.

Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning har over tjue forskere og stipendiater tilknyttet og mange pågående forskningsprosjekter.

Vi publiserer årlig et høyt antall forskningsartikler i nasjonale og internasjonale tidsskrifter.

Sist oppdatert 02.06.2020