Fagkurs

Fagkurs om Landau-Kleffners syndrom

Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser inviterer til 1,5-timers digitalt fagkurs om Landau-Kleffner syndrom.

27.
november
2023
  1. 27. nov. 2023, 12:30 - 14:00
Påmelding

Tid og sted

Når

  1. 27. nov. 2023, 12:30 - 14:00

Velkommen til et generelt diagnosekurs om Landau-Kleffners syndrom, ervervet afasi med epilepsi.

Målgruppen er fagpersoner og tjenesteytere som jobber med personer som har Landau-Kleffners syndrom, men pårørende kan også delta.

Forelesere er fagpersoner fra Solberg skole, SSE og Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser

Kurset er digitalt og gratis.

 

 

Kontakt