Pris for fremragende artikkel

Overlege Ann Magritt Inderberg er tildelt prisen Outstanding Paper fra Literati Awards. Inderberg får prisen for en artikkel publisert i Journal of Intellectual Disabilities and Offending Behaviour i 2020.

Publisert 10.01.2022
Sist oppdatert 11.01.2022
Diplom for Outstandig Paper, vinner navngitt

Artikkelens tittel er Autism, intellectual disabilities and additional psychosis, and affiliation to groups with violent ideology: short communication.

Ann Magritt-1_croppet.png

Ann Magritt Inderberg er tildelt pris for fremragende artikkel publisert i magasinet Journal of Intellectual Disabilities and Offending Behaviour.

Inderberg, som er ansatt som overlege ved Regional seksjon psykiatri, utviklingshemning/autisme (PUA) ved OUS, har sett nærmere på eventuelle sammenhenger mellom pasienter med autismespekterforstyrrelse og psykose, deltagelse i grupper med voldelige ideologier samt deltagelse i kriminelle handlinger.

Artikkelen tar utgangspunkt i at en kombinasjon av autismespekterforstyrrelse og psykose forverrer problemene ved begge tilstander. Dette kan igjen føre til redusert impulskontroll og evne til å bedømme om situasjoner er farlige eller støtende. Casebeskrivelser indikerer at ungdom og unge voksne med autismespekterforstyrrelse kan begynne å omgås politiske eller religiøse grupper som sprer voldelige ideologier og praksis. Artikkelen konkluderer med at en ved å identifisere og behandle psykosen hos disse pasientene, kan redusere sannsynligheten for at de deltar i kriminelle handlinger.

Det er Emerald Publishing som står bak den årlige prisutdelingen Literati Awards. The Outstanding Paper Award er den gjeveste av prisene organisasjonen deler ut. Vinnerne kåres av en tidsskriftredaksjon. På nettsiden beskrives noen av kriteriene for å vinne prisen slik:

  • Forskningen skal generere en reell endring utover akademia
  • Resultatene skal ha en flott struktur og presentasjon
  • Artikkelen skal være bra skrevet
  • Til syvende og sist bør en artikkel som vinner prisen Outstanding Paper ha "x-faktoren" - noe som gjør at den skiller seg ut fra resten

Her kan du lese hele artikkelen.